តើពាក្យ «អង្គការ» ចង់សំដៅទៅលើអ្វី?

- Advertisement -spot_img

បន្ទាប់ពីកាន់កាប់ប្រទេសបានទាំងស្រុង មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្តដឹកនាំប្រទេសជាសម្ងាត់នៅក្រោមឈ្មោះថា «អង្គការ»។ គ្មានប្រជាជនណាម្នាក់ដឹងទេថាអង្គការជានរណា។

https://www.facebook.com/blackcrowkh/posts/227505895797706

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img