របរចិញ្ចឹមពពែ

បច្ចេកទេសថ្មី «ការចិញ្ចឹមពពែដាក់ទ្រុងតាមបច្ចេកទេស » អាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជម្ងឺសត្វ មិនមានក្លិនរំខានអ្នកជិតខាង ពពែមានសុខភាពល្អ ងាយស្រួលប្រមូលកាកសំណល់ ជាទឹកនោម និង លាមក ទុកសម្រាប់លក់បន្ថែមចំណូល លើការលក់ពពែសាច់ថែមទៀតផង។

ភូមិខ្ញុំ ជាកម្មវិធីមួយ ដែលចែករំលែកពីភាពជោគជ័យ សមិទ្ធិផលការងារ និងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ថាតើបានចូលរួមយ៉ាងណា ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម