តើទិន្នផលស្រូវដែលធ្វើបានយកទៅណា?

- Advertisement -spot_img

អ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ និងរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម តែងតែមានចម្ងល់ថា ទិន្នផលស្រូវធ្វើបាន គឺមានចំនួនច្រើនលើសលុប ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមមិនឲ្យប្រជាជនហូបឆ្អែត?

https://www.facebook.com/blackcrowkh/posts/228911755657120

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img