រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ មេសា

- Advertisement -spot_img

១. ទាវ សូវៀត រស់នៅភូមិវត្តស្វាយ សង្កាត់សាលាកំរើក បានទៅហាងកាហ្វលឹង្គ១០០០ ថ្ងៃទី១៨ មីនា។

២. ពុធ សំអាត រស់នៅភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ បាន ទៅហាងកាហ្វលឹង្គ១០០០ កាលពីថ្ងៃទី២៣ មីនា។

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកវិជ្ជមានទាំងពីរនាក់ខាងលើ សូមរួសរាន់ធ្វើចត្តាឡីស័កតាមផ្ទះក្នុងដោយមិនត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ ជាដាច់ខាត។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img