បន្តអនុវត្តការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្ន

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

បន្តអនុវត្តការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសេចក្ដីសម្រេចលេខ៤៤ សសរ ចុះថ្ងៃទី៦ មេសា ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់រយៈពេល ៨ថ្ងៃបន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ មេសា ២០២១

ads banner