ទំព័រដើមOne-Minuteរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ៥នាក់ នៅស្រុកសុីធរកណ្តាល

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ៥នាក់ នៅស្រុកសុីធរកណ្តាល

ប្រភព៖ ជា សុមេធី

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ