ទំព័រដើមOne-Minuteលោក ប្លង់ សុផល ត្រូវបានចាត់តាំងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ជំនួសលោក គុជ គីមឡ...

លោក ប្លង់ សុផល ត្រូវបានចាត់តាំងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ជំនួសលោក គុជ គីមឡុង ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះរាជអាជ្ញា នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង

១៧ ឧសភា ២០២១

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ