ទំព័រដើមព័ត៌មានCovid-19រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងណែនាំអាជីវករនៅផ្សារលើធំថ្មី ត្រូវប្ដូរវេនគ្នា ដើម្បីជ...

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងណែនាំអាជីវករនៅផ្សារលើធំថ្មី ត្រូវប្ដូរវេនគ្នា ដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនទាំងនៅក្នុង និងក្រៅផ្សារ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ បានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងណែនាំអាជីវករនៅផ្សារលើធំថ្មី ត្រូវប្ដូរវេនគ្នា ដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនទាំងនៅក្នុង និងក្រៅផ្សារ។

- Advertisement -spot_img
spot_img
ធី ដា
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម