ទំព័រដើមOne-Minuteអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ២៤នាក់ នៅខេត្តព្រៃវែង

អត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ២៤នាក់ នៅខេត្តព្រៃវែង

  • អ្នកឆ្លងសរុប ១១៩០នាក់
  • ជាសះស្បើយសរុប ៧១៣នាក់
  • ស្លាប់ ១៤នាក់

២០ មិថុនា ២០២១

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម