ទំព័រដើមបរិស្ថានឡដុតសំណល់រឹងដែលក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់ឱ្យ រដ្ឋបាលខេត្តកែបដើម្បីភាពជាម្ចាស់ក្នុង ការគ្រប់គ្រង សំរាម

ឡដុតសំណល់រឹងដែលក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់ឱ្យ រដ្ឋបាលខេត្តកែបដើម្បីភាពជាម្ចាស់ក្នុង ការគ្រប់គ្រង សំរាម

អ្នកនំាពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន បញ្ជាក់ថា ឡដុតសំណល់រឹងដែលក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់ឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តកែប ជាការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាល គាំទ្របន្ថែមដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជន ៕

- Advertisement -spot_img
spot_img
ហេង វណ្ណា
លោក ហេង វណ្ណា តួនាទីជាអ្នក គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ និង ឯកសារនយោបាយ ព្រមទាំងអាចកាត់-ត វីដេអូ បង្ហោះព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ថត រាយការណ៍ព័ត៌មាន។ គាត់ មានទំនាក់ទំនងការទូតល្អ ជាមួយអង្គភាព ស្ថាប័នផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា គុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មាន ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម