ទំព័រដើមបរិស្ថានក្រុងព្រះសីហនុដ៏ស្រស់ស្អាត និងជាតំបន់ពហុប៉ូលដ៏សំខាន់ សម្រាប់អនាគតកម្ពុជា

ក្រុងព្រះសីហនុដ៏ស្រស់ស្អាត និងជាតំបន់ពហុប៉ូលដ៏សំខាន់ សម្រាប់អនាគតកម្ពុជា

- Advertisement -spot_img
spot_img
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម