ប្រទេសអាស៊ាន មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ជាង៦ម៉ឺនករណី រយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយ (Video Inside)

ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយនេះ ការឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី មានចំនួន៦ម៉ឺន១ពាន់ ៦៤៣ករណី និងការស្លាប់ថ្មីមានចំនួន៧២៨នាក់។

នេះជាតួលេខឆ្លងថយចុះ២ពាន់៧៥៨ករណីបើប្រៀប ធៀបនឹងម្សិលមិញ, ចំណែកតួលេខស្លាប់បានថយចុះ៥៤០នាក់ ។ប្រទេសដែលមានការឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈ ពេល ២៤ម៉ោងចុង ក្រោយ នេះនៅ អាស៊ាន មាន៩ប្រទេស។ ចំណែកការ ស្លាប់ថ្មីមានចំនួន៨ប្រទេស៕

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម