៤០០គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ បានទទួលអំណោយនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យ (Video Inside)

ពលរដ្ឋជាង៤០០គ្រួសារដែលរងនឹងវិបត្តិកូវីដ១៩និងមានជីវភាពអន់ថយនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃខណ្ឌមានជ័យ បានទទួលអំណោយ។ ខណ្ឌមានជ័យគឺជាខណ្ឌមួយដែលមានមនុស្ស ឆ្លងកូវីដ១៩ជាង៥០០នាក់និងមានមនុស្ស ដោយសារជម្ងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះចំនួន១៧នាក់៕

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម