ទំព័រដើមOne-Minuteកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭

កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭

  • រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ៨១៦នាក់
  • ជាសះស្បើយ ៥៥៤នាក់
  • ស្លាប់ ២១នាក់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ កញ្ញា ២០២១

  • ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ១០៨ ២៥៧នាក់
  • ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១០០ ១៨២នាក់
  • ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២ ២១៨នាក់
- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម