១៨១ បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រជាម្លប់នៃកូនចៅ

អត្ថបទដោយ៖
ហេង វណ្ណា

– ១៨១ បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រជាម្លប់នៃកូនចៅ

– ដឹកនាំផលិត និងគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារ ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន

– ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង អ្នកនាង សួរ ស្រីមុំ

– និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា

– និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ

– ដឹកនាំថត និងចងក្រងឯកសារ ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា

– កាត់តវីដេអូ ៖ លោក ឃិន គីមសេង

– ក្រាហ្វិក ៖ លោក ណុង វណ្ណនេត

– ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងព័ត៌មាន

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner