ទំព័រដើមក្អែកខ្មៅតើបនប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរូបណា ដែលបោកបញ្ឆោតបញ្ញវន្ដខ្មែរឱ្យវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីសម្លាប់...

តើបនប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរូបណា ដែលបោកបញ្ឆោតបញ្ញវន្ដខ្មែរឱ្យវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីសម្លាប់?

ចូលរួមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង !

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលរួមឆ្លើយនូវសំណួរបានតាមរយៈ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់យើងខ្ញុំ ដែលមានដាក់ជូននៅខាងក្រោមបាន។

#បញ្ញវន្ដ #ក្អែកខ្មៅ #ខ្មែរក្រហម #KhmerRouge #បនប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម #សម្លាប់

Facebook Page: Black-Crow

Telegram Channel

- Advertisement -spot_img
spot_img
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម