មន្ត្រីនគរបាលផែនការងារអត្តសញ្ញាណកម្មព្រមានមន្ត្រីស្ពឹកស្រពន់ (Video Inside)

មន្ត្រីនគរបាលទទួលផែនការងារអត្តសញ្ញាណកម្មរាជធានី បានថ្លែងព្រមានមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់ដែលស្ពឹកស្រពន់  ជុំវិញកិច្ចការផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហម វ៉ាន់ថា ស្នងការរងនគរ បាលរាជធានី ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកាបានព្រមានការចាត់វិធានការលើមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់ណាដែល ស្ពឹកស្រពន់ទាំងនោះ៕

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម