ទំព័រដើមព័ត៌មាននយោបាយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា អាស៊ី-អឺរ៉ុប ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​រួមគ្នាក្រោយកូវីដ-១៩

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា អាស៊ី-អឺរ៉ុប ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​រួមគ្នាក្រោយកូវីដ-១៩

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា អាស៊ី-អឺរ៉ុប ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាក្រោយកូវីដសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា យើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនូវភាពជាដៃគូអាស៊ី-អឺរ៉ុប ដើម្បីកំណើនរួមគ្នាប្រកប ដោយចីរភាព និងការចែករំលែក ក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

- Advertisement -spot_img
spot_img
ហេង វណ្ណា
លោក ហេង វណ្ណា តួនាទីជាអ្នក គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ និង ឯកសារនយោបាយ ព្រមទាំងអាចកាត់-ត វីដេអូ បង្ហោះព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ថត រាយការណ៍ព័ត៌មាន។ គាត់ មានទំនាក់ទំនងការទូតល្អ ជាមួយអង្គភាព ស្ថាប័នផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា គុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មាន ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម