ទំព័រដើមសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រក្អែកខ្មៅក្អែកខ្មៅ គឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ...

ក្អែកខ្មៅ គឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុលពត។ ដេីម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ យេីងនឹងបង្កេីតប្រធានបទ “សច្ចធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្ត” ដែលនឹងក្លាយជាបណ្តាញសង្គមថ្មីមួយ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្រ្ត កម្ពុជា

ក្អែកខ្មៅ គឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលចែករំលែកចំណេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុលពត។ ដេីម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ យេីងនឹងបង្កេីតប្រធានបទ “សច្ចធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្ត” ដែលនឹងក្លាយជាបណ្តាញសង្គមថ្មីមួយ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្រ្ត កម្ពុជា ផ្តោតលេីមាតិកាចំនួន ០៥ រួមមាន៖

១- ក្អែកខ្មៅ៖ ចែករំលែកចំណេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

២- កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស៖ ចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីមុនការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀមទីក្រុងប៉ារីស ដំណើរការនៃកិច្ចចរចាឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស និងដំណាក់កាលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

៣- នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ៖ ចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិ បទពិសោធន៍ ឧបសគ្គ និងការបញ្ចប់សង្រ្គាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជា

៤- ដំណើររបស់កម្ពុជា៖ ការវិវត្តន៍នៃដំណើរប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ចាប់ពីទសវត្សទី៨០ និងព្រឹត្តការណ៍នយោបាយជាប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់នៅកម្ពុជា

៥- ឥស្សរជនឆ្នើមរបស់កម្ពុជា៖ ផ្សព្វផ្សាយផ្តោតលេីកម្រងរូបភាពឯកសារនៃឥស្សរជនកំពូលៗ ដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណេីរការនាំមកសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា៕

#សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #ក្អែកខ្មៅ #ប្រវត្ដិសាស្រ្ដកម្ពុជា #ដំណើរកម្ពុជា #ឥស្សរជនឆ្នើមរបស់កម្ពុជា #នយោបាយឈ្នះឈ្នះ #កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

Facebook Page: Black-Crow

Telegram Channel

- Advertisement -spot_img
spot_img
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម