លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះកម្ពុជា (Video Inside)

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់លទ្ធផលសរុបនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលឡាវ ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល២ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម