១ម៉ឺន ៤ពាន់នាក់ ជាចំនួនជនរងគ្រោះនៃវិសុទ្ធកម្មស្វែងរកខ្មាំងនៅមន្ទីរ ស-២១

កែវភ្នែកសម្លឹងច្រវ៉ាក់ខ្នោះឃ្នាងដោយក្តីភ័យខ្លាច កុមារាម្នាក់កំពុងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចមួយនៃមន្ទីរ ស-២១។ ស-២១ ជាគុកចាប់ចងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតរបស់បនឃាតកខ្មែរក្រហម។ មនុស្សលើសពី ១ម៉ឺន ៤ពាន់នាក់ ត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំង សួរចម្លើយ ធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៅឋាននរកមួយនេះ។

#ក្អែកខ្មៅ #កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ #ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ #ខ្មែរក្រហម #សង្រ្គាម #មជ្ឍមណ្ឌលសម្លាប់មនុស្ស #ស២១

Facebook Page: សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

Telegram Channel

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner