ទំព័រដើមOne-Minuteមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមិនមែនត្រឹមតែពាក់ឯកសណ្ឋានបំពេញភារកិច្ចតាមតួនាទីទេ តែជាឪពុកម្តាយដែលកំពុងថែរក្សាធនធា...

មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមិនមែនត្រឹមតែពាក់ឯកសណ្ឋានបំពេញភារកិច្ចតាមតួនាទីទេ តែជាឪពុកម្តាយដែលកំពុងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិសម្រាប់កូនៗជំនាន់ក្រោយ 🇰🇭

📷 Online

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

១៦ ឧសភា ២០២២

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម