តួលេខចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៥ បានចំនួន ជាង២៤ម៉ឺននាក់ (Video Inside)

ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩ បើទោះបីជាតួលេខបាន បង្ហាញថាជាប្រទេសដែលគ្មានអ្នកឆ្លង និងអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩ក៏ដោយ។

កម្ពុជា ដោយសារគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះហើយ, បាននាំឲ្យតួលេខ ឆ្លង និងស្លាប់បានធ្លាក់ក្នុងចំណុចសូន្យ ប្រមាណជិត ២ខែមកហើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថា យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៥ រយៈពេល ១៦ថ្ងៃមកនេះ មានពលរដ្ឋទៅចាក់ បានចំនួន២៤ម៉ឺន ៨ពាន់ ៧៥៧នាក់។ នៅទន្ទឹមនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៥, ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤ និងទី៣ នៅតែធ្វើជាបន្ត បន្ទាប់ដដែល ។

តួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃ២៤ មិថុនា បានកើនដល់ចំនួន ១៥លាន ៧ម៉ឺន ៦ពាន់ ៥៦២នាក់ ដែលស្មើនឹង ៩៤,២២ ភាគរយ ។ តួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤ ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង មកនេះបានចំនួន ១ម៉ឺន ៦ពាន់ ១០៥នាក់, ចំណែកតួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣នោះវិញ, រយៈពេល ២៤ម៉ោង មក នេះមានចំនួន ១ម៉ឺន ៤០៦នាក់ ។

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម