ខេត្តទាំង០៥ ដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេចុងសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញា

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានឱ្យដឹងថា៖ ចុងសប្ដាហ៍ទី១ខែកញ្ញា ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង២០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះខេត្តទាំង០៥ (Top5) ដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេគឺ៖

  • ខេត្តព្រះសីហនុ ២៩,១៦១នាក់
  • ខេត្តកំពត ២៨,០២២នាក់
  • ខេត្តសៀមរាប ២៤,៨៤៩នាក់
  • ខេត្តបាត់ដំបង ១៧,២៩០នាក់
  • រាជធានីភ្នំពេញ ១៦,៧៧៩នាក់។
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner