តិកនិក ៦ យ៉ាងដែលកំពូលមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ចង់ឱ្យអ្នកបង្រៀនកូនឱ្យស្គាល់ពីលុយ

អ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនពិតជាបានស្គាល់ហើយអំពីមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីលោក Warren Buffett និងពីមុខជំនួញដ៏ច្រើនលើសលប់របស់គាត់ ជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកនឹងគិតថាគាត់ប្រាកដជា…

តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីសេវាទូទាត់ប្រព័ន្ធបាគងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធទូទាត់សម័យថ្មីលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា «បាគង» ទើបប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗនេះ…

អ្នកណាទទួលបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច ពីផលចំណេញនៃកំណើនធនាគារ

នៅឆ្នាំនេះទោះបីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ក៏ដោយ ក៏គេសង្កេតឃើញថា ធនាគារធំចំនួន 2 នៅកម្ពុជា រួមមានធនាគារ..