fbpx

ស្វែងយល់ពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៤៤ ក្រោយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៣០។ ដោយឡែក ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិករបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៩។

ប្រទេសជាសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន ៤៤ បានព្យាយាមបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសជាសមាជិកភាពរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមានចំនួន ១៩០ ដោយស្ថានប័នអន្តរជាតិមួយនោះមានបុគ្គលិកមកពី ១៥០ ប្រទេស។

IMF ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសទាំង ១៩០ ដែលជាសមាជិកភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្បាលម៉ាស៊ីននៃរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ គឺក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ IMF ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក ២៤ រូបដែលតំណាងឱ្យសមាជិកភាពទាំងអស់និងគាំទ្រដោយបុគ្គលិករបស់ IMF ។ នាយកគ្រប់គ្រងគឺជាប្រធានបុគ្គលិក IMF និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិ ដោយមានអនុប្រធានគ្រប់គ្រងចំនួនបួននាក់។

ធនធាន ឬទុនរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិភាគច្រើនបានមកពីប្រាក់ដែលប្រទេសនានាបង់ជាដើមទុន (កូតា) នៅពេលពួកគេក្លាយជាសមាជិក។ សមាជិកម្នាក់ៗនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់កូតាដោយផ្អែកលើចំណែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ បណ្តាប្រទេសនានាអាចខ្ចីប្រាក់ពីកញ្ចប់ប្រាក់នេះនៅពេលដែលពួកគេធ្លាក់ចូលក្នុងការវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្តល់ប្រាក់កម្ចី រួមទាំងប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលជួបប្រទះបញ្ហាសមតុល្យនៃជញ្ជីងពាណិជ្ចកម្ម។ គោលបំណងគឺដើម្បីជួយប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការបង្កើតទុនបម្រុងអន្តរជាតិ រក្សាស្ថិរភាពរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក បន្តបង់ប្រាក់សម្រាប់ការនាំចូល និងស្តារលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំ ស្របពេលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមមូលដ្ឋាន។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីកំណត់ហានិភ័យនិងណែនាំគោលនយោបាយសម្រាប់កំណើននិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក។ មូលនិធិនេះក៏ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាប្រចាំនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩០ របស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ IMF កំណត់ហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួននិងផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកអំពីការកែសម្រួលគោលនយោបាយស្របតាមកាលៈទេសៈ។ បន្ថែមពីនេះ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងការបណ្តុះបណ្តាលដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិក រួមមានធនាគារកណ្តាល ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាលចំណូលនិងទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពទាំងនេះផ្តោតលើវិស័យស្នូលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលរាប់ចាប់ពីការយកពន្ធតាមរយៈប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារកណ្តាលរហូតដល់ការរាយការណ៍ទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះក៏ជួយដល់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងដែន ដូចជាវិសមភាពប្រាក់ចំណូល សមភាពយេនឌ័រ អំពើពុករលួយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបញ្ចេញឥណទានជាង៤ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម

គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផ្តល់ឥណទានទៅវិស័យកសិកម្ម មានចំនួន ១៧,០ ទ្រីលានរៀល សមមូលនឹង ៤,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីអាចមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ខណៈគម្រោងជាច្រើនដាក់ដំណើរការសាងសង់

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីជាច្រើន បានបើកដំណើរសាងសង់ព្រមគ្នា ដែលអាចនឹងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង ក្នុងការចាប់យកអតិថិជន និងការដណ្តើមយកចំណែកទីផ្សារ។
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ឧទ្យានបន្ទះសូឡាដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមពីទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីរបស់អង់គ្លេស

ឧទ្យានបន្ទះសូឡាដ៏ធំមួយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមពីទស្សនាវដ្តីហរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះ IFM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តើគួរផ្លាស់ប្តូរស្លាកយីហោរអាជីវកម្ម ឬអត់ ក្រោយបញ្ចប់កូវីដ ហើយត្រូវគិតគូរលើចំណុចណាខ្លះ ?

នៅក្នុងបរិបថនៃវិបត្តិកូវីដគែជឿថា មានអាជីវកម្មជាច្រើនបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តទ្វារអាជីវកម្ម លុះក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិដ៏រាំរ៉ៃនេះ តើគួរផ្លាស់ប្ដូរស្លាក
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ដំណាំ២ប្រភេទ ដែលចំណាយពេលដាំរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែទទួលបានផលច្រើន និងមានទីផ្សារល្អ

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងឪឡឹកសម្បកពណ៌មាស ជាប្រភេទដំណាំដែលងាយស្រួលដាំ ងាយថែទាំ ប្រើរយៈពេលខ្លី អាចទទួលបានផលច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ស្ថាប័នធំៗចំនួន២សហការគ្នាលើកកម្ពស់ទទួលបានសេវា និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កសិកម្មនៅកម្ពុជា

ស្ថាប័នធំៗចំនួន២ បានសហការគ្នាលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាព និង
បទយកការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

តើអាជីវកម្មទាំង ៥ ប្រភេទនេះ អាចនឹងមានទីផ្សារខ្លាំងទៀតទេ ក្រោយពេលកូវីដ១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់?

អាជីវកម្ម ៖ មកដល់ពេលនេះ អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មព្រមទាំងសហគ្រិនថ្មីៗភាគច្រើនកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងការខាតបង់….
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

រូបិយវត្ថុដួលរលំ លុយដុល្លារខ្វះខាតខ្លាំង កំពុងរុញឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបខ្លាំង

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា បាន និងកំពុងបន្តដាំក្បាលចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ខណៈដែលតម្លៃនៃរូបយវត្ថុរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះខ្លាំង បណ្តាក្រុមហ៊ុនបរទេសនាំគ្នាតម្រង់ជួរចាក
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

IMF ព្រមានឱ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់ ចំពោះហានិភ័យអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើង

IMF បានព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលហានិភ័យអតិផរណា ដោយអំពាវនាវឱ្យធនាគារកណ្តាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់ និងចាត់វិធាន
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ការផ្គត់ផ្គង់ខុនដូនៅកម្ពុជាបានកើនឡើង ៥,៦% ខណៈវិស័យនេះនៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩

វិស័យខុនដូនៅកម្ពុជានៅតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ ខណៈគម្រោងខុនដូមួយចំនួនបានប្រកាសពន្យាពេលការសាងសង់ និង

AMS ECONOMY
@amseconomy