fbpx

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីធនាគារកណ្តាលអាមេរិក (FED)

ធនាគារកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើការផលិត និងការចែកចាយប្រាក់ និងឥណទានសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយ ឬប្រជាជាតិមួយក្រុម។ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើប ធនាគារកណ្តាលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងជានិយ័តកររបស់ធនាគារជាសមាជិក។

ធនាគារកណ្តាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា Federal Reserve System ហៅកាត់ថា FED ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានធនាគារជាសាខាចំនួន ១២ នៅតាមតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់សហព័ន្ធដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូឆ្នាំ១៩១៣ ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំ១៩០៧ ។ មុនពេលនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ដែលគ្មានធនាគារកណ្តាល។ ការបង្កើតធនាគារកណ្តាលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត ដែលបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ ដោយសារតែការបរាជ័យរបស់ធនាគារ និងការដួលរលំអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានអំណាចទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ ដើម្បីធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក៏ជានិយ័តករចម្បងរបស់ធនាគារដែលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធធនាគារអាមេរិក។ វាដើរតួជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយដល់ស្ថាប័នជាសមាជិកដែលមិនអាចខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតបាន។ ធនាគារឯកជនតែងតែងាកទៅរកជំនួយធនាគារកណ្តាលអាមេរិកដែលជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់ ។ ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនេះបង្កើតឡើងដោយធនាគារសហព័ន្ធក្នុងតំបន់ចំនួន ១២ រួមមាន Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, និង San Francisco។

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានគោលដៅពីរ ដើម្បីជំរុញលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបាន តម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាព និងបង្កើនអត្រាមានការងារធ្វើឲ្យបានខ្ពស់បំផុត។ កាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារកណ្តាលអាចត្រូវបានបែងចែកជាបួនផ្នែកទូទៅ៖

១. អនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជាតិដោយជះឥទ្ធិពលល្អដល់លក្ខខណ្ឌរូបិយវត្ថុ និងឥណទាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដើម្បីធានាបាននូវអត្រាភាពមានការងារធ្វើខ្ពស់ រក្សាតម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាព និងរក្សាលំនឹងអត្រាការប្រាក់រយៈពេលវែង។

២. ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើនិយ័តកម្មស្ថាប័នធនាគារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក និងដើម្បីការពារសិទ្ធិឥណទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

៣. រក្សាស្ថិរភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងការពារហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ។

៤. ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ជាតិ ស្ថាប័នដាក់ប្រាក់បញ្ញើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងស្ថាប័នផ្លូវការបរទេស។

នៅក្នុងរចនាសម្ព័នរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ៧ រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី និងត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗអាចបម្រើការនៅធនាគារកណ្តាលអាមេរិកបានយ៉ាងច្រើន១៤ឆ្នាំ។ លើសពីនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តំណាងឱ្យគ្រប់វិស័យធំៗ នៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យ ពីព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនចាំបាច់មានការផ្តល់សច្ចាប័នពីប្រធានាធិបតីឬមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សភា ហើយត្រូវធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ប្រភពចំណូលចំបងរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកគឺការគិតការប្រាក់លើមូលបត្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលខ្លួនទទួលបានតាមរយៈប្រតិបត្តិការទីផ្សារបើកចំហរបស់ខ្លួន (OMO) ។ ប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតរួមមានការប្រាក់លើការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណបរទេស ការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីដល់គ្រឹះស្ថានប្រាក់បញ្ញើ និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀត។ បន្ទាប់ពីទូទាត់ចំណាយរួច ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនឹងផ្ទេរប្រាក់ដែលនៅសល់របស់ខ្លួនទៅរតនាគារអាមេរិក៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

សកម្មភាពទិញ-លក់ដីឡូតិ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ

ដីឡូតិ៍នៅតាមតំបន់ផ្លូវជាតិ៣ ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បានជំរុញការលក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃ និងផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើន
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឥណ្ឌាអាចនឹងរកឃើញកំណប់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងតម្លៃជាង១៥ទ្រីលានដុល្លារ

ឥណ្ឌាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបូករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំរហូទទៅដល់១៥ទ្រីលានដុល្លារ ពិសេសអាចបង្កើតការងារថ្មីជូនពលរដ្ឋ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

NBC បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១មានការកើនឡើងប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

វឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន Truth Social បណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់លោក Trump

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថា ខ្លួនបានប្រមូលទុនវិនិយោគសរុបជាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា ស្នើឲ្យ WTO គាំទ្រដល់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតមធ្យម

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលផលិតនៅកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថា រោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម ពេលនេះកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទីតាំងរោង
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិការចំនួន ៤០ លានដុល្លារ បន្ថែមទៀត

ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានរួមសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិកាចំនួន ៤០ …
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

បដិវត្តរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពិភពលោកនឹងទាមទារពេលវេលាយូរបន្ថែមទៀត

ទំនោរនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់សកលលោកដោយចំនួនសរុបកំពុងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់មានទៅដល់ជាង ១០លានគ្រឿងមកហើយ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន ឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTA)
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ប្រធាន CVEA បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានបង្ហាញពីភាពសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ជា

AMS ECONOMY
@amseconomy