អាជីវកម្មអនឡាញទាំងអស់អាចនឹងមិនរួចខ្លួនពីការចុះបញ្ជីផ្លូវច្បាប់ទេ

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មជាច្រើនបានរីកដុះដាលឡើង ដោយក្នុងនោះអាជីវកម្មតាមបណ្តាញអនឡាញក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំង….

កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី២ជាគោលដៅវិនិយោគច្រើនបំផុតរបស់វៀតណាម

ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគយ៉ាងសំខាន់របស់អន្តរជាតិ ដោយក្នុងនោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមដែលឈរនៅលេខរៀងទី២ក្នុងការបណ្តាក់ទុនវិនិយោគទៅលើវិស័យ

ចំណុចសំខាន់ចំនួន3 ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ប្រើអស់ 22ឆ្នាំសម្រាប់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី

ក្នុងការសម្រេចគោលបំណងទទួលបានការងារនៅក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជារឿងមិនងាយស្រួលនោះឡើយទោះបីជាចំនួនការងារមានការកើនឡើងច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តី

ព័ត៌មានទូទៅ