fbpx

ធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបែបណាដើម្បីឱ្យដល់គោលដៅដែលយើងចង់បាន

ការបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់អ្នក ដោយកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអ្នកមានចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រាក់ និងតម្រូវការនាពេលអនាគត។ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រហែលជាចង់ជួលអ្នកអាជីពផ្នែករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឱ្យការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដំណើរការបាន អ្នកក៏អាចរៀបចំផែនការយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់អនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើផ្នែកនៃការអនុវត្ត ដែលអ្នកជំនាញរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនបានណែនាំ ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ។

នៅក្នុងនោះផងដែរ អ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថា តើគោលដៅណាមួយដែលអ្នកនឹងដើរតាមឥឡូវនេះ។ ខិតខំរកវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយតុល្យភាពឆ្ពោះទៅគោលដៅរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ដែលអាចឱ្យអ្នករៀបចំផែនការក្នុងរយៈពេល2-3ខែនិង2-3ឆ្នាំទៀត។ អ្នកក៏ត្រូវតែមានភាពប្រាកដនិយម ហើយអ្នកនឹងមិនអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រល្អ ៗ ទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយតម្លៃភ្លាមៗនោះទេ ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសគោលដៅដែលមានតុល្យភាពនឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ហើយឈានដល់ចំណុចមួយនៅពេលអ្នកអាចទទួលយកគម្រោងបន្ថែម។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកត្រូចេះបង្កើតថវិកាដែលបញ្ចូលគោលដៅផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ អ្នកបានដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលសុទ្ធរបស់អ្នក ពីការវិភាគរបស់អ្នកអំពីតម្លៃសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ កំណត់វាទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសំរេចចិត្តដែលអ្នកបានធ្វើ។ បន្ទាប់មកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកប្តេជ្ញាចំណាយតិចជាង80 ដុល្លារក្នុងមួយខែ លើកាហ្វេ ហើយដាក់ប្រាក់នោះចូលក្នុងគណនីសន្សំ សូមចុះបញ្ជីនៅក្នុងថវិការបស់អ្នក។

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ជាការពិតណាស់ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន។ ការមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរដោយសារវាអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន ការប្រើប្រាស់ និងការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏ជួយអ្នកកាត់បន្ថយនូវការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគត ដោយអ្នកអាចដឹងពីចំណូលចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ជាងមុន។
បើតាមលោកង៉ែត ជូ បានបញ្ជាក់ពីរបៀបធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដោយកំណត់នូវចំណុចសំខាន់ៗចំនួន3គឺ៖
1- អ្នកកំពុងមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបែបណា?
អ្នកត្រូវយល់ឱ្យបានច្បាស់នូវប្រភពចំណូល ទំហំចំណូល ការចំណាយ ទំហំនៃការចំណាយ បំណុល ចំនួន និងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកកំពុងមាន។ល។
2- អ្នកចង់សំរេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុបែបណានាពេលអនាគតជាក់លាក់ណាមួយ?
ឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានអាយុ25ឆ្នាំ អ្នកមានគោលបំណងចង់ចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ45ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន1លានដុល្លា។ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែ5ពាន់ដុល្លាក្នុង1ខែ។
3- តើអ្នកនឹងសំរេចគោលដៅនោះយ៉ាងដូចម្តេច?
ប្រសិនបើអ្នកមានគោលដៅដូចឧទាហរណ៍ក្នុងចំណុចទី2ខាងលើ អ្នកប្រហែលជាអាចសំរេចគោលដៅនោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំ ដោយខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួន ដើម្បីធ្វើការមានតួនាទីល្អ និងប្រាក់ខែច្រើន ។ រួចសន្សំប្រាក់ខែ ឬខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារយកទៅវិនិយោគលើអាជីវកម្ម អចលនទ្រព្យ ឬផ្សារហ៊ុនដើម្បីបង្កើនទ្រព្យតាមគោលដៅដែលអ្នកចង់សំរេចបាន។ ធ្វើដូច្នេះប្រកបដោយបញ្ញា និងភាពអត់ធ្មត់ នោះអ្នកនឹងសំរេចបានគោលដៅជាក់ជាមិនខាន៕

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមអនឡាញដំណាក់កាលទី២

រដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ ក្នុងគោលបំណងពង្រីកវិសាលភាពនៃការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

៣០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវៀតណាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ៣ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំ វៀតណាម បានប្រែក្លាយប្រទេសពីភាពក្រីក្រក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាពិភពលោក មកជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវជីវភាពល្អដល់
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនដល់ ២០,៨ពាន់លានដុល្លារ

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិកម្ពុជា បន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ២០,៨ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលអាចធានាការនាំចូលទំនិញ និងសេវាសម្រាប់គ្រាបន្ទាប់បានប្រមាណជាង១០ខែជាមួយ
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ដាំដំណាំលើទឹកអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ចំណូលបានច្រើន និងមានទីផ្សារល្អ

ដំណាំលើប្រព័ន្ធទឹកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណាំដាំដោយប្រើច្ចេកទេសថ្មីមានលក្ខណៈទំនើបដែលទាមទារឱ្យមានទាំងជំនាញ បទពិសោធន៍ ទាំងការដាំ និងថែទាំទើបអាចទទួលបានទិន្នផល…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាថ៌កំបាំងចំនួន៣នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់មហាសេដ្ឋី អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង

កំពូលមហាសេដ្ឋីប្រចាំនៅកម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញ និងប្រកបអាជីវកម្មដែលអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងយល់ពីសេវាធនាគារចល័ត(Mobile banking)

សេវាធនាគារចល័ត (Mobile banking)សំដៅលើការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទចល័តដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

រយៈពេល ៤ដើមឆ្នាំ កម្ពុជា-ចិន ពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មបានជិត ៣,០០០លានដុល្លារ

គិតត្រឹមរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងចិនសម្រេចបានតម្លៃសរុបប្រមាណ 3,000លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណជិត20ភាគរយធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

អ្នកជំនាញ ៖ «យើងនាំគ្នាទិញផលិតផលក្នុងស្រុកយើង ដើម្បីស្រុកយើងរុងរឿង»

ការគាំទ្រនូវផលិតផលក្នុងស្រុកគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារ​របស់ប្រជាជនខ្មែរមានការភាពរីកចម្រើន

AMS ECONOMY
@amseconomy