fbpx

ដឹងទេថា តើកាតឥណទាន(Credit card) ឬកាតឥណពន្ធ(Debit card) មួយណាល្អជាង?

ភ្នំពេញ ៖ កាតឥណពន្ធ និងកាតឥណទាន មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើន។ ជាធម្មតា កាតទាំងពីរមាន​ស្លាកសញ្ញារបស់​ក្រុមហ៊ុន​កាត​ឥណទាន​ធំៗដូចជា Visa ឬ Mastercard ហើយកាតទាំងពីរអាចត្រូវបានឆូតបង់ប្រាក់នៅតាមហាងដើម្បីទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មបានដូច​គ្នា។ ក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃកាតនីមួយៗ។

កាតឥណពន្ធ

កាតឥណពន្ធ ជាកាតត្រូវបានចេញដោយធនាគារដល់អតិថិជន ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់សរសេរមូលប្បទានប័ត្រ ឬដក​ជា​សាច់ប្រាក់។ កាតឥណពន្ធត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគណនីធនាគាររបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយអាចប្រើសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗបាន។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកាតឥណពន្ធរបស់អ្នកមានស្លាកសញ្ញា Visa វាអាចប្រើបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេទទួលការបង់ប្រាក់តាម Visa ។ នៅពេលអ្នក​ប្រើ​កាតឥណពន្ធ ធនាគារនឹងដកប្រាក់តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានចំណាយភ្លាមៗ។ អ្នកអាចប្រើកាតឥណពន្ធ ដើម្បីដកសាច់ប្រាក់​ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកដោយប្រើលេខអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (ឬ PIN) ។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណពន្ធ​សម្រាប់ការទិញទំនិញ​អ្នក​អាច​ត្រូវបានសួររកកូដ PIN របស់អ្នក ឬអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ការទិញ ដែលត្រង់នេះស្រដៀងគ្នានឹងកាត​ឥណទានដែរ។

កាត​ឥណទាន

កាតឥណទានគឺជាឧបករណ៍បំណុលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជំនួសឱ្យសាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានប័ត្រ ឬកាតឥណពន្ធ។ កាតឥណទានមានដែនកំណត់ក្នុងការចំណាយខ្ពស់ ឬទាប អាស្រ័យលើអត្រាភាពជឿទុកចិត្តរបស់ម្ចាស់កាត។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទានចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទិញត្រូវបានបូកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងសមតុល្យដែលនៅសល់របស់អ្នក។ តាមក្រុមហ៊ុនកាតឥណទានភាគច្រើន អតិថិជនមានពេល ៣០ថ្ងៃដើម្បីទូទាត់ប្រាក់មុនពេលការប្រាក់ត្រូវបានគិតពីសមតុល្យដែលនៅសល់ ទោះបីក្នុងករណីខ្លះការប្រាក់ចាប់ផ្តើមគិតភ្លាមៗក៏ដោយ។ អត្រាការប្រាក់នៅលើកាតឥណទានមានកម្រិតខ្ពស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយវាគឺជាចំណូលសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនកាតឥណទាន។ អ្នកប្រើប្រាស់ Visa អាចចៀសវាងការបង់ការប្រាក់ដោយទូទាត់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ។ លក្ខណៈពិសេសមួយនៃកាតឥណទានគឺ អ្នកប្រើប្រាស់កាតឥណទានដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ អាចទទួលបានពិន្ទុ និងរង្វាន់ពីស្ថាប័នចេញកាត ហើយការប្រើប្រាស់ឥណទានក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមានជួយបង្កើត និងរក្សាបាននូវពិន្ទុឥណទានដ៏រឹងមាំ។

ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ

កាតឥណពន្ធគឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រើជំនួសមូលប្បទានប័ត្រឬសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណពន្ធគឺអ្នកប្រើលុយរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដែលអ្នកចំណាយប្រាក់នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទាន អ្នកខ្ចីប្រាក់ធនាគារមកចំណាយដែលអ្នកត្រូវសងវិញនៅពេលក្រោយ។ ប្រសិនបើគណនីធនាគាររបស់អ្នកគ្មានប្រាក់អ្នកមិនអាចប្រើកាតឥណពន្ធរបស់អ្នកបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើកាតឥណទានបាន។ ហើយកាតឥណទានអាចជួយអ្នកបង្កើនពិន្ទុឥណទាន ឬធ្វើឱ្យអ្នកជាប់បំណុលច្រើនក៏មាន។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់លួចកាតឥណពន្ធរបស់អ្នក ហើយយកលុយចេញពីគណនីរបស់អ្នក វាមានភាពពិបាក និងចំណាយពេលយូរដើម្បីទទួលបានប្រាក់មកវិញជាងករណីលួចកាតឥណទាន។

តើកាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធមួយណាល្អជាង?

កាតនីមួយៗមានការប្រើប្រាស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាស្រ័យលើបុគ្គលអ្នកប្រើ។ ឧទាហរណ៍អ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើកាតឥណទានសម្រាប់ការទិញទំនិញថ្លៃៗ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់វិញបានទាន់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសាច់ប្រាក់ វាមានការចំណាយតិចជាងក្នុងការប្រើកាតឥណពន្ធ។ នៅពេលអ្នកទូទាត់ការចំណាយដោយប្រើកាតឥណពន្ធ អ្នកនឹងមិនជំពាក់បំណុលធនាគារនោះទេ ដែលជាហានិភ័យនៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទាន។

កាតឥណទានមានប្រយោជន៍ក្នុងគ្រាអាសន្នមិនថាក្នុង ឬក្រៅប្រទេស។ ប្រសិនបើអ្នកមានឥណទានតាមការកំណត់ អ្នកអាចទូទាត់ការចំណាយបន្ទាន់ដោយមិនខ្វល់ពីប្រាក់ដែលអស់ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្ត សណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនទទួលយកតែការបង់ប្រាក់់តាមកាតឥណទានប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរដើរលេង។

ក្រៅពីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក វាជាហេតុផលល្អក្នុងការប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នកដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើកាតរបស់អ្នកភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីមានផ្តល់រង្វាន់ អ្នកអាចប្រើកាតឥណទានដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ។ ខណៈពេលដែលកាតឥណពន្ធភាគតិចមានការផ្តល់រង្វាន់ ហើយកាតឥណពន្ធមិនមានបង្កើនប្រវត្តិ ឬពិន្ទុឥណទាននោះទេ។

ជារួម កាតឥណពន្ធ និងកាតឥណទានគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការចំណាយលើទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ប្រសិនបើ​អ្នកព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការចំណាយច្រើនជ្រុល អ្នកគួរប្រើកាតឥណពន្ធដែលអាចធានាថាអ្នកចំណាយតែអ្វីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពទិញបានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ​អ្នកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើកាតឥណទាននឹងជួយអ្នកកសាងប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក​ហើយ​វា​មានប្រយោជ​ន៍ជាងនៅពេលមានការណ៍ត្រូវចំណាយក្នុងគ្រាអាសន្ន។

ប្រភព៖ Investopedia


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបញ្ចេញឥណទានជាង៤ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម

គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផ្តល់ឥណទានទៅវិស័យកសិកម្ម មានចំនួន ១៧,០ ទ្រីលានរៀល សមមូលនឹង ៤,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីអាចមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ខណៈគម្រោងជាច្រើនដាក់ដំណើរការសាងសង់

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីជាច្រើន បានបើកដំណើរសាងសង់ព្រមគ្នា ដែលអាចនឹងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង ក្នុងការចាប់យកអតិថិជន និងការដណ្តើមយកចំណែកទីផ្សារ។
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ឧទ្យានបន្ទះសូឡាដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមពីទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីរបស់អង់គ្លេស

ឧទ្យានបន្ទះសូឡាដ៏ធំមួយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមពីទស្សនាវដ្តីហរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះ IFM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តើគួរផ្លាស់ប្តូរស្លាកយីហោរអាជីវកម្ម ឬអត់ ក្រោយបញ្ចប់កូវីដ ហើយត្រូវគិតគូរលើចំណុចណាខ្លះ ?

នៅក្នុងបរិបថនៃវិបត្តិកូវីដគែជឿថា មានអាជីវកម្មជាច្រើនបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តទ្វារអាជីវកម្ម លុះក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិដ៏រាំរ៉ៃនេះ តើគួរផ្លាស់ប្ដូរស្លាក
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ដំណាំ២ប្រភេទ ដែលចំណាយពេលដាំរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែទទួលបានផលច្រើន និងមានទីផ្សារល្អ

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងឪឡឹកសម្បកពណ៌មាស ជាប្រភេទដំណាំដែលងាយស្រួលដាំ ងាយថែទាំ ប្រើរយៈពេលខ្លី អាចទទួលបានផលច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ស្ថាប័នធំៗចំនួន២សហការគ្នាលើកកម្ពស់ទទួលបានសេវា និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កសិកម្មនៅកម្ពុជា

ស្ថាប័នធំៗចំនួន២ បានសហការគ្នាលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាព និង
បទយកការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

តើអាជីវកម្មទាំង ៥ ប្រភេទនេះ អាចនឹងមានទីផ្សារខ្លាំងទៀតទេ ក្រោយពេលកូវីដ១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់?

អាជីវកម្ម ៖ មកដល់ពេលនេះ អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មព្រមទាំងសហគ្រិនថ្មីៗភាគច្រើនកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងការខាតបង់….
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

រូបិយវត្ថុដួលរលំ លុយដុល្លារខ្វះខាតខ្លាំង កំពុងរុញឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបខ្លាំង

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា បាន និងកំពុងបន្តដាំក្បាលចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ខណៈដែលតម្លៃនៃរូបយវត្ថុរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះខ្លាំង បណ្តាក្រុមហ៊ុនបរទេសនាំគ្នាតម្រង់ជួរចាក
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

IMF ព្រមានឱ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់ ចំពោះហានិភ័យអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើង

IMF បានព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលហានិភ័យអតិផរណា ដោយអំពាវនាវឱ្យធនាគារកណ្តាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់ និងចាត់វិធាន
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ការផ្គត់ផ្គង់ខុនដូនៅកម្ពុជាបានកើនឡើង ៥,៦% ខណៈវិស័យនេះនៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩

វិស័យខុនដូនៅកម្ពុជានៅតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ ខណៈគម្រោងខុនដូមួយចំនួនបានប្រកាសពន្យាពេលការសាងសង់ និង

AMS ECONOMY
@amseconomy