fbpx

អាមេរិកផ្តល់ជំនួយជាង ១៧លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណជាង ១៧លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្ម (CAST-Cam​bo​dia) សម្រាប់រយៈពេល៥ ឆ្នាំ (២០១៩ ដល់ឆ្នាំ២០២៣)។

ទោះបីជាមានការរំខានដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 លើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ ការរឹតត្បិតម្តងម្កាលលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក្តី ក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម សម្រាប់និរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា (Commercialization of Aquaculture for Sustainable Trade in Cambodia “CAST-Cambodia”) នៅតែអាចបន្តអនុវត្តសកម្មភាពចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលជាឆ្នាំទី៣នៃការអនុវត្តគម្រោង។

គម្រោង CAST បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយអនុក្រុមការងារបច្ចេកទេសជលផល ដែលរដ្ឋបាលជលផលជាសហប្រធានជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែក និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនានាទន្ទឹមនឹងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋបាលជលផលក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយ និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជួយការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផល។

ជាលទ្ធផលបង្ហាញថា អ្នកទទួលផលផ្ទាល់ពីគម្រោងCAST ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រោមសកម្មភាពនេះកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅតែចងចាំខ្លឹមសារសំខាន់ៗពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ ស្ថានីយ៍ផលិតកូនត្រីពូជចំនួន ៣៤ភាគរយ ដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាល បានអនុវត្តបច្ចេកទេស/បច្ចេកវិទ្យាក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ។ ក្រៅពីនេះ ក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍ផលិតកូនត្រីពូជចំនួន ១២ កន្លែង ក្នុងនោះមាន ២ កន្លែង(១៦.៧ភាគរយ) កំពុងផ្គត់ផ្គង់កូនត្រីដល់ទីផ្សារ/អ្នកចិញ្ចឹម តាមស្តង់ដារគុណភាពដែលបានកែលម្អជាអប្បបរមា។

គម្រោង CAST បានកំណត់ថា ត្រូវមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី និងកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីពូជបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបង្ហាញបច្ចេកទេសផលិតកម្មលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានកំណត់ទីតាំង២ ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជា «កសិដ្ឋានបង្ហាញ» របស់គម្រោង CAST ។ ទីតាំងទី១ គឺកសិដ្ឋានរដ្ឋាដា ដែលពង្រីកពីកន្លែងផលិតកូនត្រីពូជ ទៅជាកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មដែលមានពូជត្រីចម្រុះ។ ទីតាំងទី២ គឺនៅកំពង់ឃ្លាំង ដែលកម្មវិធី ASA/WISHH បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមត្រីរ៉ស់លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ជាប្រភេទត្រីដែលនិយមនៅកម្ពុជា។

គម្រោងនេះ បានកំណត់ទីតាំងដែលមានសក្តានុពលពីរផ្សេងទៀត ទី១ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប សម្រាប់បង្ហាញដល់កសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីពូជ អ្នកបំប៉នកូនត្រី និងអ្នកចិញ្ចឹម និងទីតាំងទី២ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ ត្រីដែលផលិតបានតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គម្រោងចំនួន ៣,៤៩៨.៥ គ.ក្រ ត្រូវបានទិញយកទៅកែច្នៃនៅខេត្តកំពង់ធំ បាត់ដំបង និងរាជធានីភ្នំពេញ។

ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងអនុវត្តការងារ សេវាដែលផ្តល់ដោយក្រុម គឺស្មើនឹងចំណុចដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងចំនួន ៧៧ភាគរយ។ ក្នុងរយៈពេល ២ ខែចុងក្រោយនៃអំឡុងពេលរាយការណ៍នេះ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនបានផ្តល់កម្ចី ១៦២,០០០ដុល្លារ ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមចំនួន ៧សម្រាប់ការកែលម្អអាជីវកម្ម ស្មើនឹងប្រមាណ ៧២ ភាគរយ នៃចំណុចដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២១៕


ព្រឹត្តិការណ៍

វឌ្ឍនភាព ៖ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានជាង៤០ភាគរយ

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងព្រះសីហនុ សម្រេចបានជាង ៤០ភាគរយ លឿនជាងផែនការ ជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វិនិយោគិនចិនបានបោះទុនវិនិយោគជាង ២៧ ពាន់លានដុល្លារនៅកម្ពុជា

វិនិយោគចិនបានបណ្តាក់ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង ២៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅកម្ពុជា គិត ខណៈច្បាប់វិនិយោគត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត និងរំពឹងថាអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនចិន
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងយល់ពីធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី (AIIB)

ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី ដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ ២០១៦ (AIIB) គឺជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីដែលមានបេសកកម្មផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន ៖ សំណល់សំរាមក៏មានតម្លៃជាសេដ្ឋកិច្ច ប្រសិនបើយើងយកទៅកែច្នៃ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថា សំណល់សំរាមក៏មានតម្លៃជាសេដ្ឋកិច្ចដែរ ប្រសិនបើយើងចេះញែកតាមប្រភេទ និងយកទៅកែច្នៃ ឲ្យក្លាយរបស់ដែលមានប្រយោជន៍
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋនៅតំបន់ទីបេមានចំនួនតិច ប៉ុន្តែអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានជិត៩ពាន់លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារអគ្គិសនីជាតិ The Tibet Electric Power Co., Ltd របស់ទីបេ បានបាននាំចេញថាមពលអគ្គិសនីទៅបរទេសបានរហូតទៅដល់ ៨,៩៨ពាន់លានគីឡូវ៉ាត់
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ភាគហ៊ុនវិនិយោគគម្រោងកសិកម្មនៃ BRI កើនឡើងលើសពី ១៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសក្នុងបណ្តាប្រទេសនៃគម្រោង BRI បានកើនលើសពី ១៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល៨ឆ្នាំ
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជារំលឹកម្ចាស់រថយន្ដអត់ពន្ធត្រូវបង់ពន្ធឱ្យបានរួសរាន់

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានក្រើនរំលឹកសាជាថ្មីដល់ម្ចាស់រថយន្ដអត់ពន្ធទាំងអស់ ត្រូវរួសរាន់មកបង់ពន្ធឱ្យបានមុនដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ដើម្បីទទួល
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹទ្ធសភាឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២

ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានពិនិត្យ និងឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយឥតកែប្រែជាមួយនឹងសំឡេងគាំទ្រចំនួន
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ខេត្តព្រះសីហនុ និងសៀមរាប ជាគោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប បានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ក្រោយការខិតខំអភិវឌ្ឍន៍សំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

បន្ទប់ទឹកចល័ត The Throne រូបរាងតូចតែផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់មនុស្ស និងបរិស្ថាន

The Throne គឺជាបន្ទប់ទឹកអនាម័យ ឬបង្គន់ចល័តដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹង ដែលអាចជួយកែប្រែរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងបន្តទៅថ្ងៃអនាគត

AMS ECONOMY
@amseconomy