fbpx

តើអាជីវកម្មខ្នាតតូចគួររៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្នើសុំកម្ចី?

ចំណេះដឹង ៖ ប្រិយមិត្តអ្នកអានជាច្រើនធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយតាមរយៈការចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់របស់ AMS Economy ទាក់ទងទៅនឹងការកម្ចីទុនបន្ថែមរបស់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងដំណាក់កាលណាមួយសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ចាំបាច់ក្នុងកិច្ចដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាជួបភាពប្រឈម។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានៅត្រង់ថា តើត្រូវរៀបចំឯកសារចាំបាច់អ្វីខ្លះ ដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីនៅពេលស្នើសុំកម្ចី ? ព្រោះការចេះរៀបចំឯកសារទុកជាមុននឹងជួយសន្សំពេលវេលា បង្កើតឱកាសក្នុងការទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានដែលផ្តល់កម្ចី។

មុនពេលស្នើសុំកម្ចី ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរត្រៀមឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនឲ្យបានរួចរាល់ដូចជា ៖

– របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Statements) ៖ ប្រៀបបានទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទុកសម្រាប់ជាភស្តុតាងផងដែរថាអាជីវកម្មដំណើរការបានល្អ និងសក្តានុពលអាចពង្រីកបាន។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដែលត្រូវរៀបចំមានដូចជា របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ (Income Statement), តារាងតុល្យភាព (Balance Sheet), របាយការណ៍មូលធនទ្រព្យម្ចាស់ (Statement of Owner’s Equity) និងសំខាន់បំផុតគឺរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ (Cash Flow Statement) ។

– ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ៖ រួមបញ្ចូលផ្នែកជាភាគហ៊ុនក្នុងអាជីវកម្ម ប្រសិនបើជាប្រភេទអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិ (Sole-Proprietorship) ត្រឹមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំណុចខាងលើក៏គ្រប់គ្រាន់ តែក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មមានម្ចាស់លើសពីម្នាក់ គួរតែមានឯកសារបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់បំណុលបានដឹងពីលទ្ធភាពសងបំណុល និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ ចំពោះចំណុចនេះផងដែរខាងភាគីម្ចាស់បំណុលក៏អាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈឯកសារអំពីប្រវត្តិឥណទានតាមរយៈការប្រើសេវាការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (Credit Bureau of Cambodia ឬ CBC) ។

– ទ្រព្យបញ្ចាំ ៖ ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែត្រៀមផងដែរនូវទ្រព្យបញ្ចាំដែលខ្លួនគិតថាអាចប្រើប្រាស់ជាការធានាក្នុងការស្នើសុំកម្ចី។ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅទ្រព្យបញ្ចាំណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ តម្លៃកន្លែងនេះគឺសម្តៅដល់តម្លៃដែលទីផ្សារ (Fair Value) កំណត់ជាជាងតម្លៃផ្ទៃក្នុង (Intrinsic Value) ក្រៅពីនេះគឺខាងធនាគារនឹងសិក្សាអំពីសមត្ថភាពដែលទ្រព្យបញ្ចាំនោះអាចទាញរកប្រាក់បានផងដែរ។ សមត្ថភាពទាញរកប្រាក់នេះ ប្រសិនបើធៀបទៅនឹងអចលនទ្រព្យគឺសំដៅទៅដល់កម្រៃពីការជួលគិតជាខែជាដើម…។ ជារួមធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចង់ឲ្យកូនបំណុលមានលទ្ធភាពសងបំណុលច្រើនជាង រឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំ ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌដែលទ្រព្យបញ្ចាំមានតម្លៃខ្ពស់ និងសមត្ថភាពទាញរកចំណូលនឹងអាចដោះការប្រាក់ប្រចាំខែបាន ។

– ឯកសារស្នើកម្ចី (Loan Proposal Documents) ៖ គឺជាចំណុចចម្បងចុងក្រោយ ហើយក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយផងដែរ បច្ចុប្បន្នដោយសារធនាគារមានភ្នាក់ងារដែលផ្តល់សេវាដូចជាមន្រ្តីឥណទានជាដើម (Loan Officer) មិនមានភាពលំបាកដូចពីមុននោះទេ ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចង់ខ្ចីប្រាក់ត្រូវចេះសរសេរ Loan Proposal ដោយខ្លួនឯង។ ជារួមធនាគារនីមួយៗមានវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃហានិភ័យខុសៗគ្នា (Risk Assessment Methodology) ដូច្នេះ ឯកសារដែលត្រូវបំពេញក៏លើសខ្វះគ្នាបន្តិចបន្តួចផងដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវចាំគឺថាក្នុងឯកសារស្នើកម្ចីត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបរិមាណលុយដែលត្រូវការគោលបំណងកម្ចី និងលទ្ធភាពក្នុងការសងប្រាក់វិញ។ បច្ចុប្បន្នពិបាករកអាជីវកម្មដែលថាមិនមានបំណុលណាស់ មិនថាទំហំអាជីវកម្មតូច ធំ សុទ្ធតែមានតម្រូវការកម្ចីដូចគ្នា ជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថាប័នជាច្រើនផ្តល់អត្រាការប្រាក់ទាបដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងការខ្ចីយកមកពង្រីកអាជីវកម្មបាន ដូច្នេះ កម្ចីដែលយកមកមានផែនការច្បាស់លាស់គឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេ៕

ប្រភព ៖ សហគ្រិនខ្មែរ


ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

សកម្មភាពទិញ-លក់ដីឡូតិ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ

ដីឡូតិ៍នៅតាមតំបន់ផ្លូវជាតិ៣ ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បានជំរុញការលក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃ និងផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើន
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឥណ្ឌាអាចនឹងរកឃើញកំណប់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងតម្លៃជាង១៥ទ្រីលានដុល្លារ

ឥណ្ឌាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបូករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំរហូទទៅដល់១៥ទ្រីលានដុល្លារ ពិសេសអាចបង្កើតការងារថ្មីជូនពលរដ្ឋ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

NBC បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១មានការកើនឡើងប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

វឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន Truth Social បណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់លោក Trump

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថា ខ្លួនបានប្រមូលទុនវិនិយោគសរុបជាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា ស្នើឲ្យ WTO គាំទ្រដល់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតមធ្យម

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលផលិតនៅកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថា រោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម ពេលនេះកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទីតាំងរោង
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិការចំនួន ៤០ លានដុល្លារ បន្ថែមទៀត

ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានរួមសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិកាចំនួន ៤០ …
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

បដិវត្តរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពិភពលោកនឹងទាមទារពេលវេលាយូរបន្ថែមទៀត

ទំនោរនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់សកលលោកដោយចំនួនសរុបកំពុងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់មានទៅដល់ជាង ១០លានគ្រឿងមកហើយ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន ឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTA)
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ប្រធាន CVEA បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានបង្ហាញពីភាពសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ជា

AMS ECONOMY
@amseconomy