fbpx

ស្វែងយល់ពីបរិវត្តកម្មឌីជីថល (Digital Transformation)

នៅក្នុងបរិការណ៍ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាសាកលបាន និងកំពុងលេចរូបរាងនិងមានការវិឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងដើរតួនាទីជាស្នូល និងចលករនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលមានភាពសម្បូរបែបប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាពនៃប្រតិបតិ្តការការងារ ដែលត្រូវបានហៅជារួមថា “បរិវត្តកម្មឌីជីថល” នៅជុំវិញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ បរិវត្តកម្មឌីជីថលនេះបាន និងកំពុងផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតល្មួតនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលបង្កើតបានជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសង្គមឌីជីថល។

ក្នុងទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច ការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាបាន និងកំពុងបង្កើតគំរូធុរៈកិច្ចថ្មីៗ ផ្លាស់ប្តូរដំណើរការផលិតកម្ម ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយទំនិញ និងសេវា ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការជាបណ្តើរៗ សំដៅពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតផល និងសេវាឌីជីថលគួបផ្សំនឹងការធ្វើទំនើបកម្ម និងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាហៅថា “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល”។ ដោយឡែក ក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គម វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាក៏បាន និងកំពុងកែប្រែរបៀបរបបរស់នៅស្ទើរទាំងស្រុង ហើយនាំមកនូវទស្សនាទានថ្មីហៅថា “សង្គមឌីជីថល” ដែលសំដៅដល់សង្គម ប្រកបដោយគុណភាព និងសមធម៌ ដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីផល។

បើគេចូលទៅមើលនៅក្នុងធាតុនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលឲ្យការតែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត គេនឹងឃើញថា ការធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមាននៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ពលរដ្ឋឌីជីថល សង្គមឌីជីថល ទីក្រុងឆ្លាត ឧស្សាហកម្ម៤.០ ធុរកិច្ចឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនោះ “រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល” សំដៅលើការពង្រឹងសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ ដូចគ្នាដែរ នៅពេលពលរដ្ឋចាប់យកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានហៅថា “ពលរដ្ឋឌីជីថល” ហើយសង្គមថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងអប់រំជាដើមត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា “សង្គមឌីជីថល”។

បែរទៅមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ការធ្វើសកម្មភាពធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង ការពង្រីកទីផ្សារ និងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹងជួយឲ្យមានការបង្កើតនូវធុរកិច្ចថ្មី ត្រូវបានគេហៅថា “ធុរកិច្ចឌីជីថល” ដែលរួមទាំងពាណិជ្ចកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណែក “ឧស្សាហកម្ម៤.០” សំដៅលើការធ្វើឌីជីថលរូបនីយកម្មលើច្រវាក់ពាណិជ្ជកម្ម លើផលិតផល និងសេវា និងលើគំរូធុរកិច្ចជាដើមនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។ ដោយឡែក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងជ្រៀតចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្ម ដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថា ជាការកសាង “ទីក្រុងឆ្លាត”។ ការវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានឹងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលបង្កើនល្បឿន វិសាលភាព និងជម្រៅ ទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាព និងតួអង្គ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។

ក្នុងបរិការណ៍នេះ សម្រាប់កម្ពុជា “ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ និងសង្គមឌីជីថលគឺសំដៅដល់ការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល ទៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម តាមរយៈការប្រើប្រាស់ និងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីជំរុញកំណើន លើកកម្ពស់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយការកសាងសង្គមស៊ីវីល័យ ដែលឈរលើមូលដ្ឋានពលរដ្ឋឌីជីថល ដែលទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ និងវប្បធម៌ជាតិ” នេះបើយោងតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ២០២១-២០៣៥ របស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

សកម្មភាពទិញ-លក់ដីឡូតិ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ

ដីឡូតិ៍នៅតាមតំបន់ផ្លូវជាតិ៣ ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បានជំរុញការលក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃ និងផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើន
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឥណ្ឌាអាចនឹងរកឃើញកំណប់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងតម្លៃជាង១៥ទ្រីលានដុល្លារ

ឥណ្ឌាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបូករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំរហូទទៅដល់១៥ទ្រីលានដុល្លារ ពិសេសអាចបង្កើតការងារថ្មីជូនពលរដ្ឋ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

NBC បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១មានការកើនឡើងប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

វឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន Truth Social បណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់លោក Trump

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថា ខ្លួនបានប្រមូលទុនវិនិយោគសរុបជាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា ស្នើឲ្យ WTO គាំទ្រដល់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតមធ្យម

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលផលិតនៅកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថា រោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម ពេលនេះកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទីតាំងរោង
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិការចំនួន ៤០ លានដុល្លារ បន្ថែមទៀត

ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានរួមសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិកាចំនួន ៤០ …
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

បដិវត្តរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពិភពលោកនឹងទាមទារពេលវេលាយូរបន្ថែមទៀត

ទំនោរនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់សកលលោកដោយចំនួនសរុបកំពុងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់មានទៅដល់ជាង ១០លានគ្រឿងមកហើយ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន ឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTA)
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ប្រធាន CVEA បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានបង្ហាញពីភាពសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ជា

AMS ECONOMY
@amseconomy