fbpx

វិធីសាស្ត្រ ៦ចំណុច របស់លោកគ្រូ អ៊ុំ សុថាន់ ជួយសិស្សឱ្យទទួលបានការអប់រំពេញលេញ

ភ្នំពេញ – ដើម្បីអប់រំឥរិយាបថសិស្សក្នុងពេលបង្រៀនបានល្អ គ្រូបង្រៀនត្រូវមានផែនការបង្រៀន ខ្លឹមសារបង្រៀនឱ្យបានច្បាស់លាស់ សមស្របទៅនឹងពេលវេលាកំណត់ ទាំងពេលចាប់ផ្តើម និងពេលបញ្ចប់ ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ តើគ្រូបង្រៀន​ត្រូវ​ធ្វើដូចម្តេច ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យសិស្ស​ទទួលបាន​​ការ​អប់រំពេញ​ពេញលេញ?

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​វិធីសាស្រ្ត ៦​ចំណុច របស់លោកគ្រូ អ៊ុំ សុថាន់ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស និងជានាយករងនៃសាលារៀនបញ្ញវន្តអង្គរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ក្នុងការ​ជួយ​គ្រូបង្រៀន​អាច​គ្រប់គ្រងសិស្ស​ឱ្យ​ទទួលបានការអប់រំពេញលេញរួមមាន៖

១. គណ:គ្រប់គ្រង ៖ គណ:គ្រប់គ្រងសាលារៀនត្រូវ​មានសមត្ថភាពខ្ពស់ មានក្រមសីលធម៌ល្អ មានទស្សន:វិស័យវែងឆ្ងាយ ពិសេសជាមានបទពិសោធដឹកនាំកសាងផែនការរយ:ពេលវែង ខ្លី រៀបចំចក្ខុវិស័យសម្រាប់ដំណើរការក្នុងអង្គភាព មានឆន្ទ:មោះមុត និងមានវប្បធម៌ជឿនលឿន ។

ទី២. ផ្តោតលើគ្រូបង្រៀន ៖ គ្រូបង្រៀនសុទ្ធតែត្រូវបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យ មានចំណេះដឹងខ្ពស់ មានបទពិសោធបង្រៀន ។ លើសពីនេះ គ្រូបង្រៀនត្រូវតែជាអ្នកស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវ: និងសុខភាពល្អ ចេះប្រើប្រាស់ភាសាបរទេស និងមានគ្រូជនជាតិដើមសម្រាប់បង្រៀន ។ ម៉្យាងវិញទៀត គ្រូបង្រៀនត្រូវបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្ត្របង្រៀន របៀបគ្រប់គ្រងសិស្ស និងត្រូវផ្តល់ប្រាក់បៀរវត្ស និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តសមរម្យសម្រាប់គ្រូបង្រៀន ។

“សម្រាប់សាលាបញ្ញវន្តអង្គរគ្រូបង្រៀនសុទ្ធតែឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសល្យ ព្រោះគ្រូបង្រៀនជាអ្នកអប់រំសិស្សដោយផ្ទាល់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុត”។

លោកគ្រូ អ៊ុ សុថាន់ នាយករងនៃសាលារៀនបញ្ញវន្ដអង្គរ ។

៣. កម្មវិធីសិក្សា៖ សាលារៀនត្រូវបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតទារកដ្ឋានរហូតដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដោយសាលាត្រូវសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាឱ្យបានប្រសើរឡើង ឬជាកម្មវិធីស្តង់ដារក្នុងតំបន់ ។ ជាក់ស្ដែង សាលារៀនបញ្ញាវន្តអង្គរបានជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សាពីបណ្តាប្រទេសជឿនលឿន ដូចជាសឹង្ហបូរី សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន និងពីបណ្តាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុប បញ្ចូលបន្ថែមលើកម្មវិធីអប់រំសិក្សាជាតិ រួមមាន ភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រ ការអប់រំឥរិយាបថ ។

លោកគ្រូ អ៊ុ សុថាន់ បានបញ្ជាក់បន្តថា សាលាបញ្ញាវន្តអង្គរមានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្របតាមគោលការណ៍អប់រំសតវត្សទី២១ រួមមាន បំណិនសហការ បំណិនទំនាក់ទំនង បំណិនត្រិះរិះពិចារណា បំណិនច្នៃប្រតិដ្ឋ បំណិនប្រើប្រាស់ បំណិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ បំណិនយល់ដឹងពីពហុវប្បធម៌ និងបំណិនអាជីពការងារ ។ លោកគ្រូបន្តថា សាលារៀនក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្រៅប្រទេសឱ្យសិស្សទៅសិក្សាតាមរយៈប្រឡងអាហារូបករណ៍ និងមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជា ការប្រឡងកីឡា សិល្ប: ការសំដែងសមត្ថភាពទេព្យកោសល្យ និងកម្មវិធីប្រឡងអំណានជាដើម ។

៤. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៖ សាលារៀនត្រូវមានអគារសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ ស្របតាមលក្ខណ:គរុកោសល្យ មានសម្ភារ:ប្រើប្រាស់ សម្ភារ:បង្រៀន សម្ភារ:និងបន្ទប់ពិសោធ សម្ភារ:បច្ចេកវិទ្យាបណ្ណាល័យ បន្ទប់ទឹក បង្គន់អនាម័យប្រុសស្រី ប្រព័ន្ធភ្លើង ទឹកប្រើប្រាស់ ទីលានកីឡា បន្ទប់ក្លឹមសិក្សា បន្ទប់សុខភាព បន្ទប់ស្នាក់នៅ បន្ទប់អាហារដ្ឋាន និងរថយន្តសម្រួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសិស្ស ។ លើសពីនេះ ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ ធ្វើឱ្យសិស្សចង់សិក្សា ស្រឡាញ់បរិស្ថានសិក្សា ជាផ្នែកមួយគ្រាំទ្រយុវសិស្សឱ្យទទួលបានការអប់រំពេញលេញ ។

៥. គោលការណ៍លើកទឹកចិត្ត ៖ សាលារៀនបញ្ញវន្តអង្គរ មានគោលការណ៍ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សជីវភាពខ្វះខាត បងប្អូនច្រើន សិស្សរៀនពូកែ ផ្តល់បណ្ណសរសើរ មានកម្មវិធីជួយសិស្សរៀនយឺត និងជំរុញសិស្សរៀនពូកែប្រឡងអាហារូបករណ៍ UWC សកលវិទ្យាល័យដៃគូក្រៅប្រទេស ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សាលាមានកម្មវិធីជួយសិស្សរៀនយឺត ដោយសាលាឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀនប្រមូលសិស្សរៀនយឺតមករៀនឱ្យទាន់កម្មវិធីសិក្សា ។ លើសពីនេះ លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យខិតខំរៀនប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រោប្រទេស ។

៦. ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃឆ្លុះបញ្ចាំង ៖ សាលារៀនត្រូវអនុវត្តផែនការ តាមដានវាយតម្លៃ ប្រជុំគ្នាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងដំណាច់ឆ្នាំ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការវាយតម្លៃឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធចំនួនបីរួមមាន ទីមួយ.ប្រព័ន្ធផ្តល់សេវា រួមមាន គណ:គ្រប់គ្រងសាលា គ្រូបង្រៀន និងរដ្ឋបាល។ ទីពីរ. ប្រព័ន្ធទទួលសេវា រួមមាន កុមារ សិស្ស មាតាបិតាសិស្ស ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស និងទីបី.ប្រព័ន្ធមាតាបិតា និងសហគមន៍ រួមមាន មាតាបិតាសិស្ស ឬអាណាព្យាបាលសិស្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សាលារៀនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ មាតាបិតាសិស្ស សហគមន៍ និងអាជ្ញាធរឱ្យល្អប្រសើរ ៕


ជំនាញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ៖ ៤ចំណុចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីផ្សារការងារ និងអាជីវកម្មនាពេលអនាគត

ភ្នំពេញ – បុគ្គលគ្រប់រូបតែងចង់បានអាជីពការងារមួយដែលទទួលប្រាក់ខ្ពស់ ឬប្រភេទការងារដែលត្រូវប៉ាន់ ខ្លះទៀតចង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មី និងមួយចំនួនទៀតចង់ក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនឆ្នើម
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

ក្រសួងអប់រំកម្ពុជា និងកូរ៉េ សហការបង្កើតថ្នាក់រៀនឆ្លាតវៃ នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៍

ថ្នាក់រៀនឆ្លាតវៃ ក្រោមគម្រោង Innovative ICT-Integrated Pilot Classroom Project ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងអប់រំ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម

សយ ស្រីនិច្ច ពីបេក្ខជនបម្រុងក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនិយាយសាធារណៈ

ភ្នំពេញ – យុវតី សយ ស្រីនិច្ច ត្រូវបានគណៈកម្មការប្រកាសឱ្យជាប់ជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ នៃកម្មវិធីប្រកួតនិយាយសាធារណៈ កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ ។
ចំណេះជីវិត, ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម ហឿន សំនៀង៖ គន្លឹះ ៤ចំណុចជួយឱ្យយុវជនចេះកំណត់គោលដៅជីវិតល្អប្រសើរ

យុវជនចេះស្គាល់ខ្លួនឯង មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ ចេះធ្វើផែនការអាទិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងអនុវត្តផែកការសកម្មភាពឱ្យបានល្អប្រសើរ ជាគន្លឹះជួយឱ្យជីវិតមានគោលដៅកាន់
ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍

ស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី ២៣០កន្លែង

ភ្នំពេញ- សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មីផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រ
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន ៖ យុវជនមានសារៈសំខាន់ចូលរួមលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ភ្នំពេញ – ថ្លែងសុន្ទរកថាបិទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី៤ (ASEFYLS4) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួង-
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ៖ ដើម្បីឆ្លើយតបការអប់រំឌីជីថលយុវជនត្រូវមានបំណិនសតវត្សទី២១

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានប្រសាសន៍ថា បំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ សំដៅលើបំណិនទន់ និងបំណិនបុរេវិជ្ជាជីវៈដែលដើរតួ
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

កម្មវិធីពង្រឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម៤.០ លើកកម្ពស់ការអប់រំផ្នែកស្ទីម

ក្រុមការងារ “កម្មវិធីយុវជនបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍” របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយ ក្រសួងបរិស្ថាន និង សាលា ស្ទីមមីង ខេមបូឌា បានរៀបចំ កម្មវិធី
ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម, អាហារូបករណ៍

និស្សិតកម្ពុជា២៨រូបត្រៀមខ្លួនចេញទៅរុស្ស៊ី ដើម្បីបន្តការសិក្សាលើជំនាញសំខាន់៣

និស្សិតកម្ពុជាចំនួន២៨រូប ដែលបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើមុខជំនាញអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល វេជ្ជសាស្រ្ត និង
ព្រឹត្តិការណ៍, អប់រំកុមារតូច

៥ចំណុច ជួយកុមារឱ្យមានសុវត្ថិភាពពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត

បច្ចុប្បន្ននេះ អ៊ីនធឺណេតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស មិនថាការធ្វើទំនាក់ទំនង ការកម្សាន្ត ឬស្វែងរកដោះស្រាយណាមួយ មិនថាការសិក្សា ឬការងារនោះឡើយ ។

AMS EDUCATION
@amseducation