fbpx

អង្គការភីនកម្ពុជាអនុវត្តន៍គម្រោង SWITCHtoSolar ជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ភ្នំពេញ – គម្រោងផ្លាស់ប្តូរទៅថាមពលព្រះអាទិត្យ (SWITCHtoSolar) នៃអង្គការភីនកម្ពុជា សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្ម កសិកម្ម និរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (ស៊ីសេន) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម បានដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍គោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែម និងជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងវិស័យ​ក​សិកម្ម ជលផល និងវារីវប្បកម្ម ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាកាលពីកាលថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។ 

លោក Hugo Agostinho អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទៅថាមពលព្រះអាទិត្យ នៃអង្គការភីនកម្ពុជា បានលើកឡើងថា តាមរយៈគោលដៅរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនមួយកម្រិតថែមទៀត ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហការលើកដំបូងបំផុតជាមួយស៊ីសេន ។ លោកបន្តថា តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះ អង្គការភីនកម្ពុជាអាចចែករំលែកលទ្ធផលនៃការសិក្សា និងបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យ ។

“ខ្ញុំជឿជាក់ថា ភាពជាដៃគូនេះនឹងជំរុញឱ្យមានឱកាសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងមានផលិតភាពខ្ពស់ជាលក្ខណៈបុគ្គល និង MSME នៅក្នុងសហគមន៍កសិជលផល។ យើងមានគោលបំណងពាំនាំនូវកិច្ចការទាំងនេះទៅបណ្ដាញ ក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀត តាមរយៈឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ATP) នៃស៊ីសេនដែលមានស្រាប់”

លោក Hugo Agostinho អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង SWITCHtoSolar

លោកបណ្ឌិត ហុក លីដា នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស៊ីសេន បានមានប្រសាសន៍ថា ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការអនុវត្ត និង​ការគ្រប់គ្រងល្អបំផុតក្នុងវិស័យកសិកម្ម ហើយជាវេទិកាសិក្សាកសិដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងទីកន្លែងចុះកម្មសិក្សា កម្មវិធីកិច្ចសហការជាមួយដៃគូនានា និងជាវេទិកាចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន។ តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មអាចធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសអំពីបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យពីគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទៅថាមពលព្រះអាទិត្យ និងពង្រីកសក្ដានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អ ។

“យើងមានក្ដីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីកសាងសហគមន៍កសិជលផលកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងប្រទេស”

លោកបណ្ឌិត ហុក លីដា

បច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យកំពុងមានការរីកចម្រើន ដោយមានការកើនឡើងជាលំដាប់នូវតម្រូវការពីវិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេសដោយមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នូវវិស័យ កសិកម្ម និងជលផលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស៊ីសេនអនុវត្តកិច្ចការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និង អាហារូបត្ថម្ភក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងជំរុញនវានុវត្តន៍កសិកម្ម។ ស៊ីសេនបានសហការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និង អ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាបែបនវានុវត្តន៍សម្រាប់ក្រុមគោលដៅពាក់ព័ន្ធ។

គម្រោង SWITCHtoSolar ផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធី EU SWITCH-Asia Programme និងសាធារណរដ្ឋឆែក តាមរយៈ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈរដ្ឋឆែក ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ SWITCHtoSolar បានអនុវត្តដោយដៃគូទាំងបី នៅខេត្តចំនួនប្រាំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន អង្គការភីផលអ៊ីននីត (PIN) ក្រុមហ៊ុន Sevea Consulting និងEnergyLab Cambodia ។ គម្រោងនេះមានគោលដៅចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកប​ដោ​យ​ចីរភាព និងបរិយាបន្ននៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSME) និងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបង្កើតឱកាសការងារបៃតងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងជលផល ។

សូមជម្រាបជូនថា ស៊ីសេន និងដៃគូអនុវត្ត SWITCHtoSolar នឹងសហការគ្នាដើម្បីជំរុញឱ្យមានយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពីសារសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា ថាមពលព្រះអាទិត្យដល់សិស្ស-និស្សិតពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជនពាក់ព័ន្ធ ផងដែរ។ យុទ្ធនាការនេះនឹងបង្កើតបណ្ដាញមួយដែលអាចពង្រីកការយល់ដឹងអំពី ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គម្រោងទៅដល់ប្រជាជនគោលដៅកាន់តែច្រើនថែមទៀត។ គួរបញ្ជាក់ថា តាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយរវាង SWITCHtoSolar និងស៊ីសេន បង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យ តាមរយៈវេទិកា និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ដូចជាទំព័រហ្វេសប៊ុក វេបសាយ កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម LinkedIn, Instagram, Twitter និង Telegram ជាដើម ៕


ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

៧ចំណុច បង្ហាញថាអ្នកជាសិស្សមានវិន័យក្នុងការសិក្សា

សិស្សមានវិន័យក្នុងការសិក្សា អាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ចំណេះដឹងសិក្សារបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរ ។
ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជា

ភ្នំពេញ- កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ MOFCOM នៃរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្នាំសិក្សា២០២១បានបើកឱ្យមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើការដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃនេះចំនួន៣៨កន្លែងរយៈពេល២ និង៣ឆ្នាំ ។
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកស្រី ហួត សុជាតា៖ អំណានជាបំណិនដ៏សំខាន់ពុំអាចខ្វះបានសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ញាស្មារតីដល់កុមារ ការអាន ជាគន្លឹះសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កុមារ ព្រោះនៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្ដើមចេះអាន ពួកគេទទួលបាននូវ
ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម, អាហារូបករណ៍

លោក គៀវ ម៉េងគ័ង ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា

លោក គៀវ ម៉េងគ័ង ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញប្រវត្តិវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យ Delhi ។ លោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ថា ដើម្បីជាប់អាហារូបករណ៍
ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

រឿងល្អ៤យ៉ាង ដែលសិស្សទទួលបានពីសាលារៀនមានវិន័យអប់រំបែបវិជ្ជមាន

ភ្នំពេញ៖ វិន័យអប់រំបែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន គឺជាស្វ័យវិន័យរបស់គ្រូបង្រៀនដែលមានផលវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្ស ។
ចំណេះជីវិត, ព្រឹត្តិការណ៍

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា៖ អាការៈដកដង្ហើមញាប់ជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឱ្យអ្នកស្លាប់ទេ

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ដកដង្ហើមញាប់ ការដកដង្ហើមផុតៗ ឬដកដង្ហើមមិនដល់គ្នា ទាំងនេះអាចចាត់ទុកថា អ្នកអាចនឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែវាមិនបណ្តាលឲ្យអ្នករងគ្រោះដល់
ព្រឹត្តិការណ៍, អប់រំកុមារតូច

Parent’s changing unintentional mistake in educating children

All children unlikely commit violence in their life, if parents, schools and communities educate them non-violently. And children do not need a violent-educating method as well.
ព្រឹត្តិការណ៍, អប់រំកុមារតូច

ម្តាយឪពុកផ្លាស់ប្តូរកំហុសអប់រំកូនដោយអចេតនា

ភ្នំពេញ – ទំនងកុមារគ្រប់រូបមិនអាចប្រព្រឹត្តិអំពើហិង្សាបានទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើម្តាយឪពុក សាលារៀន និងសហគមន៍បានអប់រំ
ទេពកោសល្យ, ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម

បេក្ខជន៥រូបនឹងបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនិយាយសាធារណៈស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ

ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈលើប្រធានបទ “ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវដំឡើងពន្ធថ្នាំជក់?” កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គេបានរកឃើញបេក្ខជន ៥រូបនឹងបន្តទៅ
ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ MEXT Titech ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០២២សម្រាប់និស្សិតឆ្នើមអន្តរជាតិដែលមានក្ដីស្រមៃចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ។

AMS EDUCATION
@amseducation