fbpx

លោកជំទាវ គង់ សូរីតា ៖ រៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរជាឱកាសសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាកសាងសមត្ថភាពការងារ

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភ្លាមៗនិស្សិតមួយតែងរំពឹងថា ពួកគេនឹងទទួលឱកាសការងារសមស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈខ្លះបំណងការងារនេះមិនអាចសម្រេច ខណៈពួកគេទើបបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងខ្វះបទពិសោធន៍ការងារ។ តើអ្វីជាជម្រើសល្អសម្រាប់និស្សិតដើម្បីសន្សំបទយកពិសោធន៍? លោកជំទាវ គង់ សូរីតា អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងកិច្ចការនារី មានប្រសាសន៍ថា យុវជនគួរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឱ្យរៀនបណ្ដើរ ធ្វើការងារបណ្ដើរដើម្បីសន្សំបទពិសោធន៍ការងារសម្រាប់មកអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន មុន​នឹង​ឈានជើងប្រឡូកក្នុងសង្គមការងារ។

នៅសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីការជ្រើសរើសជំនាញ និងអាជីពការងារសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកជំទាវ គង់ សូរីតា មានប្រសាសន៍ថា និស្សិតឆ្នាំទីមួយនិស្សិតត្រូវពង្រឹងគុណភាពសិក្សាឱ្យ​បានល្អ ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំពីរ ឬឆ្នាំទីបីយុវជនគួរចាប់ផ្តើមរៀនបណ្តើរធ្វើការបណ្ដើរ ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាព និងបង្កើនចំណេះដឹងការងារឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

“រៀនបណ្ដើរធ្វើការងារបណ្ដើរ មិនមែនមានន័យ អ្នកធ្វើការងារនិងរៀនទន្ទឹមគ្នាអន់នោះទេ ប៉ុន្តែវាការខិតខំប្រឹងប្រែងរកស្វែងរកបទពិសោធន៍ឱ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិត”

លោកជំទាវ គង់ សូរីតា អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ទន្ទឹមគ្នានេះលោកជំទាវ គង់ សូរីតា បានបន្តថា និស្សិតឆ្នាំទីបួនគួររៀបចំគម្រោងរបស់ខ្លួន និងកំណត់គោលដៅការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ពេលនេះនិស្សិតត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតឡើងថា តើខ្លួនឯងចង់ធ្វើការងារបែបណា? ត្រូវដឹងពីក្ដីស្រមៃការងាររបស់ខ្លួនឯងជាអ្វី? យុវជនត្រូវធ្វើការងារឱ្យត្រូវជំនាញ ប៉ុន្តែបើធ្វើការងារខុសជំនាញ គួររក្សាគោលគំនិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ជីវិត។

ចំណុចនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថា ពេលលោកជំទាវកំពុងរៀនជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ ពេលនោះលោកជំទាវសិក្សាផង និងព្យាយាមរកការងារធ្វើផង ហើ​យនៅពេលរៀនចប់អាចសន្សំបទពិសោធន៍ជីវិតបានយ៉ាងច្រើន រហូតបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន មុននឹងបំពេញការងារជាមន្ត្រីនៅក្រសួងកិច្ចការនារី។ លោកជំទាវ គង់ សូរីតា បន្តថា ពេលធ្វើការងារយុវជនអាចមានលទ្ធសន្សំលុយ ក្លាយជាមនុស្សមានការងារធ្វើ ជាមនុស្សមានប្រាក់ខែ ហើយវាជាក្ដីសុខមួយផ្នែកសម្រាប់ខ្លួ​នឯង។

លោកជំទាវ គង់ សូរីតា បានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថា ផ្នត់គំនិតយុវជននៅអឺរ៉ុបតែងធ្វើការងារ និងរៀនផងជានិច្ច។ ក្នុងពេលសិក្សានិស្សិតខ្លះធ្វើបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារ ហាងកាហ្វេ ឬនៅភោជនីយដ្ឋាន និងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ដែលការងារជំហានដំបូងទាំងនោះ អាចឱ្យយុវជនចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយ និងសន្សំបទពិសោធន៍ជីវិត។ លើសពីនេះបំពេញការងារក្នុងពេលសិក្សាបានល្អ ជាឱកាសសម្រាប់យុវជនគ្រប់រូបឈានជើងទៅដល់ការងារក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន ហើយយុវជនត្រូវធ្វើការពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ទើបធ្វើដំណើរទៅដល់ការងារដែលខ្លួនប្រាថ្នា៕  

ចំណុចនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថា ពេលលោកជំទាវកំពុងរៀនជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យា ពេលនោះលោកជំទាវសិក្សាផង និងព្យាយាមរកការងារធ្វើផង ហើ​យនៅពេលរៀនចប់អាចសន្សំបទពិសោធន៍ជីវិតបានយ៉ាងច្រើន រហូតបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន មុននឹងបំពេញការងារជាមន្ត្រីនៅក្រសួងកិច្ចការនារី។ លោកជំទាវ គង់ សូរីតា បន្តថា ពេលធ្វើការងារយុវជនអាចមានលទ្ធសន្សំលុយ ក្លាយជាមនុស្សមានការងារធ្វើ ជាមនុស្សមានប្រាក់ខែ ហើយវាជាក្ដីសុខមួយផ្នែកសម្រាប់ខ្លួ​នឯង។ លោកជំទាវ គង់ សូរីតា បានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថា ផ្នត់គំនិតយុវជននៅអឺរ៉ុបតែងធ្វើការងារ និងរៀនផងជានិច្ច។ ក្នុងពេលសិក្សានិស្សិតខ្លះធ្វើបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារ ហាងកាហ្វេ ឬនៅភោជនីយដ្ឋាន និងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ដែលការងារជំហានដំបូងទាំងនោះ អាចឱ្យយុវជនចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយ និងសន្សំបទពិសោធន៍ជីវិត។ លើសពីនេះបំពេញការងារក្នុងពេលសិក្សាបានល្អ ជាឱកាសសម្រាប់យុវជនគ្រប់រូបឈានជើងទៅដល់ការងារក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន ហើយយុវជនត្រូវធ្វើការពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ទើបធ្វើដំណើរទៅដល់ការងារដែលខ្លួនប្រាថ្នា៕  


ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

ក្រសួងអប់រំសម្រេចផ្អាកដំណើរការថ្នាក់រៀន១៤ថ្ងៃតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំនួន៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រេចផ្អាកដំណើរការថ្នាក់រៀនជាបណ្តោះអាសន្ន ១៤ ថ្ងៃ និងធ្វើចត្តាឡីស័កអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំនួន៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ ៖ កម្មវិធី BEEP ជួយយុវជនបោះបង់ការសិក្សាឱ្យមានលទ្ធភាពរៀនជំនាញបន្ថែម

ភ្នំពេញ – ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកឡើងថា យុវជនដែលបោះបង់ការសិក្សាចោលអាចចាប់យកជំនាញតាមរយៈកម្មវិធី
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

កញ្ញា អ៊ឹងអេលីនណា៖ គំនូរបង្កើតថ្មីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌សម្បូរបែបនិងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

ភ្នំពេញ៖ រូបភាពគំនូរលើជញ្ជាំងអមជាមួយថ្នាំពណ៌ចំរុះជាស្នាដៃរបស់ កញ្ញា អ៊ឹងអេលីនណា ឬហៅថា ក្មេងលីនណា (Kmeng Lyna) គឺជាសិល្បករឯករាជ្យ និយាយអំពីបុព្វបុរសខ្មែរក្រោមការ
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

បេក្ខជនចំនួន ៧រូបជាប់ជ័យលាភីពានរង្វាន់កម្មវិធីប្រកួតអំណានសៀវភៅល្បីៗ ២០២១

លទ្ធផលវគ្គផ្ដាច់ព័្រត្រ រកឃើញបេក្ខជនចំនួន ៧រូបជាប់ជ័យលាភីពានរង្វាន់កម្មវិធីប្រកួតអំណានសៀវភៅល្បីៗ ២០២១
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

ទិវាអូហ្សូនពិភពលោកឆ្នាំ២០២១ ប្រធានបទ “ជួយថែរក្សាយើង ម្ហូបអាហារ និងវ៉ាក់សាំងរបស់យើងឱ្យត្រជាក់”

ភ្នំពេញ- នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងប្រជាជននៃប្រទេសបណ្តាប្រជាជាតិចំនួន១៩៨ នៅលើសកលលោកបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិ វាអូហ្សូនពិភពលោក
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

ក្រសួងអប់រំជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹកកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិ២០២២

ភ្នំពេញ- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹកនិងក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិ២០២២
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ៖ ៤ចំណុចជួយឱ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម៤.០ មានប្រសិទ្ធិភាព

ភ្នំពេញ – ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី លើកឡើងថា ការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សំខាន់សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទាញយកសក្តានុពលពីការកសាងសេដ្ឋ
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាសម្ពោធសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤»

ភ្នំពេញ – មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្ពោធសៀវភៅស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ ក្រោមប្រធានបទ ការសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា៤.០ ពេញលេញចាប់ផ្តើមពីការ
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ

គន្លឹះសាមញ្ញៗ ៥ចំណុចជួយសិស្សានុសិស្សត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ចូលរៀនឡើងវិញ

ភ្នំពេញ – ខណៈសាលារៀនចាប់ផ្ដើមបើកចូលរៀនឡើងវិញ ទាមទារឱ្យសិស្សានុសិស្សត្រៀមខ្លួនសិក្សាខុសពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។
ព័ត៌មានជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន, អត្ថបទ, អាហារូបករណ៍

ឯកឧត្តម ហឿន សំនៀង ៖ បញ្ញវន្តខ្មែរបានទៅរៀននៅបរទេស មិនគួរមោទនភាពបរទេសភ្លេចខ្លួនឯង

ភ្នំពេញ – ឯកឧត្តម ហឿន សំនៀង ប្រធានវិទ្យាស្ថានតេជោ សែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហើបពាក្យពេចន៍មួយឃ្លាថា បញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានទៅរៀននៅបរទេស មិនគួរមោទនភាព

AMS EDUCATION
@amseducation