fbpx

បំណិនអប់រំ៣ ជំរុញគុណភាពជីវិតសិស្សានុសិស្សឱ្យកាន់តែប្រសើរ

ភ្នំពេញ៖ យុទ្ធសាស្រ្ដបីសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តបំណិនជីវិតមានដូចជា កម្មវិធីសិក្សាគោល ការបង្រៀនបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋាន និងការបង្រៀនបំណិនជីវិតជាក់លាក់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ យុទ្ធសាស្ត្រអបរំបំណិនជីវិតទាំងនេះនឹង​ចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសុខមាលភាព និងគុណភាពជីវិតរបស់សិស្សានុសិស្សប្រក​បដោ​យ​ផលិតភាព និង​ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់សិស្ស ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម។ នេះបើតាមឯកសារណែនាំអនុវត្តបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

សកម្មភាពលើកកម្ពស់អំណានដល់សិក្សានុសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន – រូបភាពដោយអង្គការ Room to Read

ទី១. កម្មវិធីសិក្សាគោល៖ ផ្តោតលើបំណិនមូលដ្ឋានជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបង្រៀននិងរៀន។ បំណិននេះត្រូវបានរៀបចំតាមកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការឱ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនពីសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ដែលជាផ្នែកនៃការរុករកនិងស្រាវជ្រាវការពិតជាក់ស្ដែង។

ទី២. ការបង្រៀនបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋាន៖ បង្ហាញពីតម្រូវការរបស់អ្នកសិក្សាទាំងបំណិនមូលដ្ឋាន (សង្គម) និងបំណិនអាជីព។​ ការអប់រំបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋានមានពីរគំរូ ​គឺគំរូសង្គម និងគំរូអាជីពងាយ។ គំរូសង្គមផ្តោតលើចំណះដឹងទូទៅ ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្អែកទៅលើចំណះដឹងទាក់ទងនឹងសង្គម បំណិនបុរេវិជ្ជាជីវៈ ឥរិយាបថ និងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួន។ ចំណែកគំ​រូអាជីពងាយ ជាបំណិនមូលដ្ឋាន បំណិនបច្ចេកទេស បំណិនគ្រប់គងអាជីវកម្ម និងការងារ។

ទី៣. ការបង្រៀនបំណិនជីវិតជាក់លាក់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍៖ ជាប្រធានបទដោយមានការឯកភាពពីភាគីម្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជា ការអប់រំពីជំងឺអដស៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមសហគិនភាព គ្រោះថ្នាក់នៃគ្រប់មីន សុខភាពផ្លូវចិត្ត ការអភិវឌ្ឍបំណិនទុន និងចំណះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ បទពិសោធកន្លងទៅអ្នកផ្តល់ជំនួយនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបាន​ប្រើកម្មវិធីសិក្សាក្រសួង កាលវិភាគបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋាន និងខ្លះទៀតត្រូវបានបងៀនជាសកម្មភាពកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម។

គួរបញ្ជាក់ថា ការអប់រំបំណិនជីវិតជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឆ្នាំ២០០៥-២០០៩ និងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់។  ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បញ្ញត្តិបំណិនជីវិតតូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីរបស់សិស្សដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគំរូសង្គមនិងគំរូអាជីពងាយ៕


ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

៧ចំណុច បង្ហាញថាអ្នកជាសិស្សមានវិន័យក្នុងការសិក្សា

សិស្សមានវិន័យក្នុងការសិក្សា អាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ចំណេះដឹងសិក្សារបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរ ។
ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជា

ភ្នំពេញ- កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ MOFCOM នៃរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្នាំសិក្សា២០២១បានបើកឱ្យមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើការដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃនេះចំនួន៣៨កន្លែងរយៈពេល២ និង៣ឆ្នាំ ។
ព័ត៌មានជាតិ, ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកស្រី ហួត សុជាតា៖ អំណានជាបំណិនដ៏សំខាន់ពុំអាចខ្វះបានសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ញាស្មារតីដល់កុមារ ការអាន ជាគន្លឹះសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កុមារ ព្រោះនៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្ដើមចេះអាន ពួកគេទទួលបាននូវ
ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម, អាហារូបករណ៍

លោក គៀវ ម៉េងគ័ង ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា

លោក គៀវ ម៉េងគ័ង ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញប្រវត្តិវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យ Delhi ។ លោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ថា ដើម្បីជាប់អាហារូបករណ៍
ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ព្រឹត្តិការណ៍

រឿងល្អ៤យ៉ាង ដែលសិស្សទទួលបានពីសាលារៀនមានវិន័យអប់រំបែបវិជ្ជមាន

ភ្នំពេញ៖ វិន័យអប់រំបែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន គឺជាស្វ័យវិន័យរបស់គ្រូបង្រៀនដែលមានផលវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្ស ។
ចំណេះជីវិត, ព្រឹត្តិការណ៍

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា៖ អាការៈដកដង្ហើមញាប់ជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឱ្យអ្នកស្លាប់ទេ

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ដកដង្ហើមញាប់ ការដកដង្ហើមផុតៗ ឬដកដង្ហើមមិនដល់គ្នា ទាំងនេះអាចចាត់ទុកថា អ្នកអាចនឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែវាមិនបណ្តាលឲ្យអ្នករងគ្រោះដល់
ព្រឹត្តិការណ៍, អប់រំកុមារតូច

Parent’s changing unintentional mistake in educating children

All children unlikely commit violence in their life, if parents, schools and communities educate them non-violently. And children do not need a violent-educating method as well.
ព្រឹត្តិការណ៍, អប់រំកុមារតូច

ម្តាយឪពុកផ្លាស់ប្តូរកំហុសអប់រំកូនដោយអចេតនា

ភ្នំពេញ – ទំនងកុមារគ្រប់រូបមិនអាចប្រព្រឹត្តិអំពើហិង្សាបានទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើម្តាយឪពុក សាលារៀន និងសហគមន៍បានអប់រំ
ទេពកោសល្យ, ព្រឹត្តិការណ៍, យុវជនឆ្នើម

បេក្ខជន៥រូបនឹងបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនិយាយសាធារណៈស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ

ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈលើប្រធានបទ “ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវដំឡើងពន្ធថ្នាំជក់?” កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គេបានរកឃើញបេក្ខជន ៥រូបនឹងបន្តទៅ
ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ MEXT Titech ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា២០២២សម្រាប់និស្សិតឆ្នើមអន្តរជាតិដែលមានក្ដីស្រមៃចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ។

AMS EDUCATION
@amseducation