ទំព័រដើមបុរាណវិទ្យា

បុរាណវិទ្យា

ស្ថានីយផូស៊ីលភ្នំដូងព្រះ

"Fossil Site at Phnom Dong Preah", Phnom Dong Preah is a marine fossil site and this mountain is located in Serey Sopho...

ស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីការស្រាវជ្រាវកុលាលភាជន៌ខ្មែរនាសម័យអង្គរ

"The research of Khmer ceramic in the Angkorian period", the evidence of ceramic use at least dated to 10 000 years bef...

ផូស៊ីល​រកឃើញនៅ​ភ្នំ​បាក់​

"Fossils found at Phnom Bak", Phnom Bak is a marine fossil side that the team visited in 2019 and 2020. This mountain i...

ផូស៊ីលនៅភ្នំកងវ៉ា

“Fossils at Kang Va mountain", Kang Va mountain is a marine fossil site that the team visited in 2018 and 2019. This m...

បណ្ដាញសង្គម

5,000FansLike
5,432FollowersFollow
345SubscribersSubscribe
error: Content is protected !!