ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ និងហ្លួងម៉ែ ទ្រង់យាងបានចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ សីហា នេះ ដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

#ams1minute

ads banner