អភិបាលខេត្តសៀមរាប៖ មន្រ្តីរាជការនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការចំណាយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ នៅពេលអនុវត្តន៍ការបើកប្រាក់ខែ២សប្តាហ៍ម្តង

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

សៀមរាប៖ នៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការទូទាំងខេត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០១៨នេះ អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអះអាងថា មន្រ្តីរាជការនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការចំណាយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនំាដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុវត្តន៍ការបើកប្រាក់ខែ២សប្តាហ៍ម្តង នៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner