គ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ និងបំណាក់បាក់ដី នៅប្រទេសជប៉ុន បន្តកើនឡើងដល់១៧៩នាក់ហើយ

ជប៉ុន៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍ថា តួលេខជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិត ដោយសារគ្រោះបំណាក់ដី និងគ្រោះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លំាង នៅតាមតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុន បានបន្តកើនឡើងដល់១៧៩នាក់ និង៥៦នាក់ទៀតកំពុងបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយ។ ខេត្តហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា គឺជាតំបន់រងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេ ដោយមានមនុស្ស៦០នាក់បានស្លាប់។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner