កុមារតូចៗត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់មកមន្ទីរស-២១ ជាមួយឪពុកម្តាយ និងសម្លាប់ដោយគ្មានការលើកលែង សូម្បីតែទារក ក្រោមពាក្យថា ជីកស្មៅត្រូវជីកទាំងឫស!

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner