របាយការណ៍នៅថ្ងៃទី១៧ កញ្ញា

១. គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ១៩ករណី ស្លាប់ ៨នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាល ២១នាក់។

២. បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ២៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៥១នាក់។

៣. គ្រឿងញៀន ៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ១៥នាក់។

ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ២០២៣

#ams1minute

ads banner