បើសិនជារុស្ស៊ី និងអង្គការណាតូប៉ះទង្គិចគ្នា តើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាម? (Video Inside)

សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី៥៧៨ថ្ងៃហើយ។ សង្គ្រាមនេះ កាន់តែមានភាពរាលដាលបន្តិចម្តងៗ ដែលបារម្ភខ្លាចក្រែងនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ី និងអង្គការណាតូ។ បើសិនជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រការណាមួយនោះមែន តើអ្នកណាជាឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនោះ? លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ រាយការណ៍

ads banner