អ៊ុយក្រែនទន្ទឹងរង់ចាំការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក លើសំណើជំនួយយោធា (Video Inside)

អ៊ុយក្រែនកំពុងទន្ទឹងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើកញ្ចប់ជំនួយយោធា ៦០ពាន់លានដែលកំពុងស្ទះនៅស្ថាប័នសភាតំណាងរាស្ត្រ។
នាពេលនេះស្ថាប័នសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក បានវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញហើយ និងត្រៀមរៀបចំពិនិត្យមើលនូវសំណើកញ្ចប់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ តើអ៊ុយក្រែន នឹងអាចមានវាសនាទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយយោធាអាមេរិកនោះ បានដែរឬទេ? លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ រាយការណ៍

ads banner