មនុស្សម្នាកាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសនានា ងាកមកប្រើប្រាស់ TikTok ធ្វើជាប្រភពព័ត៌មាន

ក្នុងនោះ ថៃមានចំណែកខ្ពស់បំផុតនៃអ្នកឆ្លើយតបដែលបានប្រើប្រាស់ TikTok ជាប្រភពព័ត៌មាន (៣៩%) តាមពីក្រោយគឺកេនយ៉ា (៣៦%) ម៉ាឡេស៊ី (៣១%) និងឥណ្ឌូណេស៊ី (២៩%) ។

ដោយឡែក ការងាកទៅប្រើ TikTok ជាពិភពព័ត៌មាន គឺមិនសូវមានច្រើនទេនៅក្នុងអាមេរិក (៩%) និងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុប (៤% នៅអង់គ្លេស អូទ្រីស និងសាធារណរដ្ឋឆែក ហើយមានតែ ៣%ប៉ុណ្ណោះនៅដាណឺម៉ាក) – Statista

#ams1minute

ads banner