ក្រៅពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ(LDP) បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាចល័ត ស្វែងរកសំឡេងឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨នេះ នៅខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

បើយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាន បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដានេះ ក្រៅពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញមានគណបក្សសម្ពន្ធ័ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ(LDP) ធ្វើសកម្មភាពឃោសនាចល័ត នៅឃុំសារិកាកែវ និងឃុំព្រែករៃ ក្រៅពីនេះពុំឃើញមានសកម្មភាពធ្វីឡើយ ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner