ស្ថាបនិកសំខាន់ៗជាច្រើនរូបខិតខំកសាងសហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញ

អត្ថបទដោយ៖
ហេង វណ្ណា

         

សហព័ន្ធកីឡាស្នូកឃ័រកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើមហាសន្តិបាតអាណត្តិទី១ ឆ្នាំ២០១៨ដល់ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការ ជាតិ អូឡាំពិកកម្ពុជា ក្រោមការខិត​ខំពី​ស្ថាបនិក សំខាន់ៗ ជាច្រើន រូប ដើម្បីកសាងឲ្យវិស័យស្នូកឃ័រនេះមានជីវិតរស់ឡើងវិញ ក្រោយពេល​ដែល សហព័ន្ធ ជំនាញមួយ នេះដួលរលំ មិនមានសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ។

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner