ទំព័រដើមវីដេអូតួនាទីអាស៊ានចំពោះភូមា ខណៈកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាន​

តួនាទីអាស៊ានចំពោះភូមា ខណៈកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាន​

ភ្នំពេញ៖ និយាយពីតូនាទីរបស់ប្រធានអាស៊ាន គេត្រូវដឹងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ដែលមានចែកពីតួនាទីប្រធាន។ ថាតើប្រធានមានសិទ្ធិ ធ្វើអ្វីខ្លះ ខណៈប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ប្តូរវេនគ្នាដើម្បីក្លាយជាប្រធានអាស៊ាន។ ដើម្បីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានម្តង គេត្រូវរង់ចាំរហូតដល់១០ឆ្នាំ ទើបដល់វេនខ្លួន។ ចុះកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ានប៉ុន្មានដងហើយ? តើពេលនេះ ហេតុអ្វីអាស៊ានត្រូវមានសសរ១០ឡើងវិញ? ថាតើសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមកម្ពុជា អាចជួសជុលសសរអាស៊ានមួយទៀតបានដែរទេ? វាគ្មិនពហុមតិ នឹងធ្វើការវែងញែក ពីបញ្ហានេះ ។

- Advertisement -spot_img
spot_img
ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

ប្រាសាទតាកែវ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម