ទំព័រដើមព័ត៌មានឯកឧត្តម វេង សាខុន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្តសហការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជ   រដ្ឋាភិបាល ក្...

ឯកឧត្តម វេង សាខុន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្តសហការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជ   រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារ និងធានាសន្តិសុខស្បៀង (មានវីដេអូ)

ឯកឧត្តម វេង សាខុន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្តសហការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជ   រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារ និងធានាសន្តិសុខស្បៀង

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

ប្រាសាទតាកែវ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម